SWECO FFNS utformar Karolinska Science Park

SWECO FFNS utformar Karolinska Science Park SWECO FFNS Arkitekter har fått i uppdrag att rita den nya forskningsparken Karolinska Science Park i Stockholm. Uppdraget är värt 16 miljoner kronor och beställare är Akademiska Hus i samarbete med Karolinska Institutet. Forskningsparken är ett biomedicinskt forskningscenter för s.k. start up-företag. SWECO FFNS uppdrag omfattar gestaltning av både byggnader och kringliggande landskap. I uppdraget ingår även att vara ombud i en nybildad konsultgrupp för projektet. Karolinska Science Park, som är en del av Stockholm BioScience, ska byggas på Campus Solna vid Karolinska Institutet. Den totala ytan är på 35 000 kvm bruttoarea. Forskningsparken är indelad i etapper och den nu aktuella etappen ska stå färdig vid årsskiftet 2004/2005. - Vår plan för forskningsparken innefattar tre konvexa huskroppar som ligger inskurna i en brant trädbevuxen slänt. Celler och organismer är några av ledorden i gestaltningen för att skapa ett starkt signum för verksamheten, säger Stefan Ekholm, arkitekt på SWECO FFNS. Tidigare i år deltog SWECO FFNS i ett s.k. parallellt uppdrag för utformningen av den nya forskningsparken i konkurrens med tre andra arkitektkontor. Juryn omnämnde förslaget från SWECO FFNS som "det i särklass mest expressiva av de inlämnade förslagen". Förslaget uppvisar också "eleganta lösningar i såväl anpassning till befintlig parkmiljö som till topografi och logistik". SWECO FFNS ingår i SWECO-koncernen, nio bolag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen AB. För ytterligare information kontakta: Jon Tvedt, SWECO FFNS, tel. 08-522 955 11 Stefan Ekholm, SWECO FFNS, tel. 08-522 952 56 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar