SWECO förbättrar avfallshantering i Lettland

Report this content

SWECO förbättrar avfallshantering i Lettland SWECO VIAK har fått i uppdrag att leda arbetet med att förbättra avfallshanteringen i Piejurasregionen. Uppdragsgivare är miljöministeriet i Lettland. Uppdraget är utformat som en förstudie och innehåller flera delar. SWECO VIAK kommer bland annat att kartlägga regionens avfallshantering och göra prognoser för framtida avfall. Man ska även föreslå hur nya avfallsanläggningar ska utformas och hur äldre tippar ska stängas. - En viktig del i uppdraget är att arbeta fram ett förslag till investeringsprogram så att regionens avfallshantering förbättras och uppnår de krav som ställs inom EU, säger Ingrid Håstad, uppdragsansvarig på SWECO VIAK. Uppdraget är värt 4,5 miljoner kronor och löper på ett år. Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med Piejuras lokala avfallsbolag. Projektet finansieras av Sida. Piejurasregionen är belägen väster om Riga. Regionen utgör drygt 8 procent av Lettlands yta med en befolkning på cirka 160 000 invånare. SWECO VIAK är Nordens ledande konsultföretag inom vatten och miljö med 500 konsulter. Företaget bedriver en omfattande internationell verksamhet. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Ingrid Håstad, uppdragsansvarig SWECO VIAK, tel 08-695 62 79 Per Johansson, VD SWECO VIAK, tel 08-695 66 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00190/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar