SWECO förvärvar finländska PIC Engineering Oyj

SWECO förvärvar finländska PIC Engineering Oyj SWECO förvärvar Finlands näst största teknikkonsultföretag, PIC Engineering Oyj, med 900 anställda. Genom affären befäster SWECO sin närvaro ytterligare i Norden. Tidigare i år förvärvade SWECO den norska teknikkonsulten Statkraft Grøner. PIC Engineering är ett av de ledande industrikonsultföretagen i Norden med en omsättning på drygt 60 miljoner euro. Företaget utför konsulttjänster inom processindustri, verkstadsindustri, elektronik och marinteknologi. Förutom i Finland har PIC Engineering verksamhet i Sverige, Estland och Ungern. - Förvärvet av PIC Engineering är industriellt riktigt. Vi befäster vår närvaro i Norden samtidigt som vi stärker vår befintliga industrikonsultverksamhet. Vi får framför allt en strategiskt viktig plattform i Finland och vi fortsätter att bygga ett starkt internationellt teknikkonsultbolag, säger Wigon Thuresson, koncernchef och VD i SWECO. - Förvärven av Statkraft Grøner och PIC Engineering kommer att förbättra vår marknadsposition och bidra till en fortsatt stark lönsamhet, fortsätter Wigon Thuresson. SWECO får efter förvärvet cirka 3 700 anställda, med bolag i sju länder och en årlig omsättning på 3,1 miljarder kronor. - SWECO kompletterar oss väl och vi ser därför detta som ett naturligt steg i vår utveckling. SWECO stärker våra kompetenser inom flera viktiga områden och stödjer vår fortsatta expansion, säger Lauri Hintikka, koncernchef i PIC Engineering. PIC Engineering kommer att driva verksamheten vidare i nuvarande form och med befintlig ledning. SWECO förvärvar PIC Engineering genom att köpa samtliga aktier i PIC:s moderbolag, vilket till 84 procent ägs av fonder som förvaltas av riskkapitalbolaget CapMan. Resterande 16 procent ägs av ledningen i PIC Engineering. Ersättning kommer att utges dels kontant, dels i form av nyemitterade aktier av serie B i SWECO. Säljarna kommer efter förvärvet att äga 9,9 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna i SWECO. Förvärvet ska slutföras vid årsskiftet och bedöms påverka SWECOs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan från och med 2004. Soliditeten beräknas efter affären uppgå till ca 34 procent. Extra bolagsstämma SWECOs styrelse kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta för affären nödvändiga emissionsbeslut. Den extra bolagsstämman äger rum den 22 december kl 10.00. Plats: Hörsalen, Gjörwellsgatan 28, Stockholm. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO +46 8 695 60 00 Lauri Hintikka, VD och Koncernchef i PIC Engineering +358 9 530 9304 FAKTA SWECO får efter förvärvet av PIC Engineering och det tidigare köpet av Statkraft Grøner en omsättning på 3,1 miljarder kronor, ca 3 700 anställda och etablerade bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen och Ungern. SWECO bedriver dessutom sedan länge en internationell konsultverksamhet runt om i världen med uppdrag i ett 40- tal länder. SWECO erbjuder samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur och utför kvalificerade konsulttjänster till kunder inom den offentliga sektorn och industriföretag inom ett stort antal branscher, såväl i Sverige som utomlands. Flera av SWECOs dotterbolag har anor sedan slutet av 1800-talet med kunskaper och erfarenheter som är viktiga för det internationella samhällsbyggandet. SWECOs köp av PIC Engineering och Statkraft Grøner är ett led i koncernens strategiska utveckling mot en konkurrenskraftig aktör på den europeiska marknaden, där ökad internationell närvaro och kvalificerad kompetens efterfrågas allt mer. SWECOs verksamhet omfattar kvalificerade konsulttjänster inom; - Arkitektur - Byggkonstruktion - Installation - Transport & Anläggning - Vatten & Miljö - Industriteknik (inkl. process, verkstad, elektronik och marin) - Projektledning - Energisystem - Geografisk positionering, GIS - IT-utveckling De största verksamhetsområdena är Vatten & Miljö, Transport & Anläggning, Industri samt Installation. Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster är stor, framför allt genom östra och centrala Europas integration i EU och den utveckling som väntas ske i området. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00030/wkr0001.doc Hela pressmeddelandet http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00030/wkr0002.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar