SWECO och Carl Bro går samman - blir nummer fem i Europa

Report this content

SWECO och Carl Bro går samman - blir nummer fem i Europa SWECO har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det danska teknikkonsultföretaget Carl Bro. Det sammanslagna bolaget blir Skandinaviens största teknikkonsultföretag och nummer fem i Europa med ca 5 400 anställda och en omsättning på ca 5 miljarder SEK. - Ett samgående med Carl Bro är industriellt riktigt. Vi skapar en internationellt konkurrenskraftig aktör med ledande position i Skandinavien. Företagen kompletterar varandra inom en rad verksamhetsområden och på flera viktiga geografiska marknader. Vi får en betydande ställning i Sverige, Danmark, England och Irland, men även i Norge och Baltikum säger Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO. SWECO och Carl Bro vill ta en aktiv del av konsolideringen av teknikkonsultbranschen. Samgåendet är ett viktigt steg mot att bygga en kraftfull europeisk aktör. Kostnaden för att bygga upp strukturkapital ökar och branschen präglas i dag av omfattande strukturaffärer där utvecklingen går mot större och slagkraftigare enheter både i Europa och USA. - Carl Bro har en tillväxtstrategi i Skandinavien och England. Genom att gå samman med ett starkt börsnoterat företag som SWECO ökar vi möjligheterna att fortsätta vår internationella expansion. Det finns många likheter mellan Carl Bro och SWECO, såväl verksamhetsmässigt som strukturellt. Förutsättningarna för ett samgående är därför mycket goda, säger Jesper Rasmussen, VD och koncernchef i Carl Bro. - En sammanslagning av bolagen innebär betydande synergier som stärker vår konkurrenskraft. Vi får möjligheter att utveckla vår kunskap och våra IT-system över gränserna. Det gör att vi blir en attraktivare partner för våra kunder. Samtidigt skapar vi en mer stimulerande arbetsplats för våra anställda, säger Wigon Thuresson. - Det sammanslagna bolaget blir marknadsledande inom Vatten, Miljö, Transport, Anläggning, Bygg, Arkitektur, Installation och Energi. Samtidigt kompletterar bolagens verksamheter inom Industri varandra väl, säger Jesper Rasmussen. En sammanslagning ökar också möjligheterna att stärka positionerna på övriga internationella marknader utanför Skandinavien och UK. - Organisatoriskt är avsikten att koncernledningen för det nya gemensamma bolaget ska bestå av SWECOs nuvarande koncernledning samt Carl Bro:s VD Jesper Rasmussen och Finansdirektör Birgit W. Nørgaard. Avsikten är dessutom att Carl Bro:s verksamheter i Danmark, UK/Irland, Norge och Litauen ska drivas vidare som tidigare. Carl Bro:s verksamhet i Sverige avses att integreras med SWECOs svenska verksamhet, säger Wigon Thuresson. I den träffade principöverenskommelsen beräknas köpeskillingen för samtliga aktier i Carl Bro uppgå till ca 640 miljoner SEK. Ett slutligt avtal beräknas träffas under november månad efter vederbörlig due diligence. Den planerade affären finansieras genom: Apportemission till Bure Equity och övriga ägare i Carl Bro (3 miljoner B-aktier, kurs 70 SEK). Garanterad företrädesemission till SWECOs nuvarande aktieägare (207 miljoner SEK, kurs 70 SEK). Kontanta medel (223 miljoner SEK). Företrädesemissionen om en ny aktie för fem befintliga garanteras av SWECOs huvudägare fam. G Nordström och Investmentaktiebolaget Latour. - Med den föreslagna affärsstrukturen kommer vår finansiella ställning att vara fortsatt stark med en soliditet på drygt 30 procent, säger Wigon Thuresson. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets prövning. SWECOs finansiella rådgivare är Erneholm & Haskel AB. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00 Jesper Rasmussen, VD och Koncernchef i Carl Bro, tel +45 43 48 45 45 Fakta SWECO och Carl Bro SWECO är Sveriges största teknikkonsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur med 2 300 medarbetare. Företaget omsätter ca 2 miljarder kronor med etablerad verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Litauen. SWECO bedriver också en omfattande internationell konsultverksamhet runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Omsättning 2001: 1 928 MSEK Rörelseresultat 2001: 116 MSEK Antal anställda: ca 2 300 Verksamhetsområden: Arkitektur, Byggkonstruktion, Installation, Vatten och Miljö, Transport och Anläggning, Projektledning, Industriteknik, Energi, GIS och IT-utveckling. Ägare (andel i % av röster/kapital): Fam G Nordström (privat och via bolag) 37/17, Investmentaktiebolaget Latour 23/37, Stiftelsen J. Gust Richerts Minne 11/2, övriga 29/44. Carl Bro är Skandinaviens största teknikkonsultföretag med 3 150 medarbetare. Företaget omsätter drygt 2 miljarder DKK med etablerad verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, England, Irland och Litauen. Carl Bro bedriver också en omfattande internationell konsultverksamhet över hela världen. Omsättning 2001: 2 000 MDKK Rörelseresultat 2001: -78 MDKK, (exklusive svenska Sycon som förvärvades i slutet av 2001. Carl Bro:s kärnverksamhet gav ett positivt resultat på 40 MDKK 2001. Det totala resultatet för 2002 förväntas bli positivt.) Antal anställda: ca 3 100 Verksamhetsområden: Bygg, Installation, Vatten, Miljö, Transport och Anläggning, Projektledning, Industri & Marin, Energi, GIS och IT. Ägare: Bure Equity 51%, Lønmodtagernes Dyrtidsfond 19%, Sydkraft 12%, övriga 18%. SWECO/Carl Bro Omsättning: ca 5 000 MSEK. Antal anställda: ca 5 400. Varav (ca): Sverige 3 100 Danmark 1 550 Norge 200 Finland 20 UK/Irland 500 Belgien 50 Litauen 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00060/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar