SWECO och Energy@Optimum sänker energinotan

SWECO och Energy@Optimum sänker energinotan SWECOs energikonsultbolag BECO Energi har inlett samarbete med det högteknologiska IT/energi-företaget Energy@Optimum. Samarbetet är en följd av SWECOs medvetna strävan att ytterligare öka IT-innehållet i kundleveranserna. Kraven på en optimerad och miljöanpassad användning av energi kommer att öka i framtiden. En helhetssyn där samtliga energimedia beaktas kommer att bli utgångspunkten för hur en anläggning drivs och är uppbyggd. BECO Energi, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom området el- och termisk energiförsörjning, och Energy@Optimum AB, ett Linköpingbaserat expansivt konsultföretag inom området IT och energi, har slutit avtal om att gemensamt utveckla och genomföra konsulttjänster inom området optimala energisystem. Bolagens kompetensområden kompletterar varandra väl, vilket innebär att de vidgade och värdeskapande tjänster man erbjuder marknaden tillsammans leder till betydligt lägre energikostnader samt en minskad miljöbelastning. Samarbetsavtalet betyder också att Energy@Optimum kan accelerera den pågående utvecklingen av datorverktyg för simulering, optimering, övervakning samt styrning av energisystem. SWECO kommer i detta samarbete att erbjuda ett mycket brett spektrum av tekniska konsulttjänster från utredning till projektering. Det undertecknade avtalet har sin utgångspunkt från hemmamarknaden, men samarbetet kommer även att beröra den internationella marknaden. BECO Energi ingår i SWECO-koncernen, som är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200 medarbetare. I SWECO ingår också följande helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Energy@Optimum är ett bolag som startades hösten 1999 av forskarna Curt Björk och Süleyman Dag. Bolaget har som affärsidé att sälja konsulttjänster inom området energisystem, utveckla och implementera IT- verktyg och IT-lösningar för effektivare energisystem samt överta ansvaret för driften av energisystem i industrier och kommersiella fastigheter. (www.energyoptimum.com) För ytterligare information kontakta: Ronny Westerlund, BECO Energi, tel. 08-695 64 11, 070-862 04 92 Süleyman Dag, Energy@Optimum, tel. 013-36 38 38, 070-977 10 60 Lars Malmström, informationschef SWECO, tel. 08-695 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar