SWECO planerar för nytt universitetssjukhus i Tartu

SWECO planerar för nytt universitetssjukhus i Tartu SWECO International har tillsammans med Scandinavian Care fått i uppdrag att genomföra en omfattande förstudie för ett nytt universitetssjukhus i staden Tartu, Estland. Uppdragsgivare är stiftelsen Tartu University Clinics och SWECO:s andel är värd ca 3 MSEK av ett totalt uppdragsvärde på 6 MSEK. Uppdragets finansiärer är Tartu University Clinics, Tartu stad, det Estniska Socialministeriet och Svenska Staten genom Östersjömiljard II. Uppdraget består av en förstudie/masterplan för det nya universitetssjukhuset som kommer att rymma sjukvård, forskning och utbildning med ca 500 vårdplatser. Totalkostnaden för sjukhuset beräknas till ca 700 MSEK. I uppdraget ingår också att genomföra en detaljerad plan för vården i Tartu stad och region. Strukturplanen är en fördjupning av den nationella Estonia Master Plan som konsultgruppen tidigare genomfört. SWECO - som har stor kompetens inom sjukhussektorn såväl i arkitektbolaget FFNS som hos installationskonsulten THEORELLS - samarbetar fortlöpande med Scandinavian Care på utlandsmarknaderna, med särskilt fokus på Östersjöregionen. SWECO är etablerad i Estland sedan tio år tillbaka. Pågående vårdinriktade uppdrag i landet är en Sida-stödd utvecklingsplan för det näst största sjukhuset, Mustamäe i Tallinn. I Sverige fick SWECO nyligen förtroendet att svara för en utvecklings- och fastighetsplan för Karolinska Universitetssjukhuset. SWECO - som har stor kompetens inom sjukhussektorn såväl i arkitektbolaget FFNS som hos installationskonsulten THEORELLS - samarbetar fortlöpande med Scandinavian Care på utlandsmarknaderna, med särskilt fokus på Östersjöregionen. SWECO är etablerad i Estland sedan tio år tillbaka. Pågående vårdinriktade uppdrag i landet är en Sida-stödd utvecklingsplan för det näst största sjukhuset, Mustamäe i Tallinn. I Sverige fick SWECO nyligen förtroendet att svara för en utvecklings- och fastighetsplan för Karolinska Universitetssjukhuset. För ytterligare information kontakta: Leif Åberg /Jonas Belfrage, SWECO International, 08-695 65 05 Aare Saks, FFNS Arkitekter, 08-522 95 200 Fredrik Hedlund, SWECO Information, 08-695 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00150/bit0001.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar