SWECO planerar kontinentalt vägsystem i Afrika

SWECO planerar kontinentalt vägsystem i Afrika SWECO har fått i uppdrag att studera det afrikanska vägsystemet Trans- African Highways och ta fram förslag på hur systemet kan utvecklas. Projektet är värt 4 miljoner kronor. Den afrikanska kontinenten genomkorsas idag av ett internationellt vägsystem i nio olika huvudsträckningar, kallat Trans-African Highways. SWECO ska granska vägnätet och utarbeta åtgärdsförslag för såväl befintliga som planerade sträckor samt genomföra organisationsstudier beträffande Trans-African Highways Bureau, som har det övergripande utvecklingsansvaret för vägsystemet. Huvuddelen av alla transporter i Afrika är bilburna och sker på vägar som ofta är dåligt utbyggda och har stora underhållsbehov. Såväl afrikanska myndigheter som internationella biståndsorganisationer ser därför ett stort behov av att satsa på Trans-African Highways i syfte att främja kontinentens utveckling. - Uppdraget är utmanande och även strategiskt viktigt eftersom det innebär ett fördjupat samarbete med afrikanska partners, säger Kurt Kisslig, uppdragsansvarig på SWECO VBB. Uppdraget genomförs tillsammans med konsultföretagen NCG från Sverige, BNETD från Elfenbenskusten och Uniconsult från Kenya. SWECO är huvudkonsult. Beställare och finansiär är Afrikanska Utvecklingsbanken, Abidjan med stöd av svenska Sidas konsultfond. SWECO har för närvarande pågående projekt inom energi- och miljöteknik samt infrastruktur i flera länder på den afrikanska kontinenten. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Kurt Kisslig, uppdragsansvarig, SWECO VBB, tel 08-695 63 76, 0733-956 376 Jonas Belfrage, SWECO, tel 08-695 65 05 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar