SWECO utbildar i avfallshantering för 6,5 miljoner kronor

SWECO utbildar i avfallshantering för 6,5 miljoner kronor SWECO har fått i uppdrag att utbilda nyckelpersoner från Öst- och Centraleuropa, Balkan och Centralasien i avfallshantering. Ordervärdet är på 6,5 miljoner kronor. - Uppdraget innebär att förmedla svensk kunskap i avfallshantering för att förbättra ländernas avfallsverksamhet och minska miljöpåverkan, säger Per Olof Seman, uppdragsansvarig på SWECO. Utbildningen riktar sig till representanter för ministerier, kommuner, entreprenörer, konsulter, renhållningsorganisationer och högskolor från sammanlagt 24 länder. Deltagarna kommer bland annat att utbildas i hantering av organiskt avfall, förpackningar, deponering och förbränning. SWECOs uppgift är att bistå med teknisk och organisatorisk kunskap i arbetet med att förändra miljösituationen för länderna. Kurserna kommer att hållas under hösten i tre omgångar, varje kurs har cirka 25 deltagare och kommer att pågå i tre veckor. Utbildningarna kommer att hållas i Sverige. Ett halvår efter genomgången kurs kommer en veckas uppföljning att ske i ett av deltagarländerna. Uppdraget som är finansierat av Sida, är totalt värt drygt 20 miljoner kronor varav 6,5 miljoner kronor för 2003, med option på ytterligare cirka 14 miljoner kronor för 2004 och 2005. Uppdraget kommer att utföras av SWECO VIAK i samarbete med Högskolan Dalarna, entreprenörer och myndigheter, bland andra Västmanlandsläns avfallsbolag, Borlänge Energi, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Läs mer om uppdraget på www.sweco.se SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Per Olof Seman, uppdragsansvarig SWECO VIAK, tfn 08-695 62 42 Daina Millers-Dalsjö (Baltikum och Polen) SWECO VIAK, tfn 08-695 65 23 Helen Rudholm (Ryssland, Kaukasus, Centralasien) SWECO VIAK, tfn 023-464 45 Helena Åberg (Centraleuropa och Balkan) SWECO VIAK, tfn 08-695 62 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar