SWECO utreder vattenresurser kring Victoriasjön

SWECO utreder vattenresurser kring Victoriasjön I hård internationell konkurrens har SWECO fått uppdraget att utreda hur vatten- och naturresurserna kring Victoriasjön ska användas i framtiden. Uppdraget är värt drygt 4,5 miljoner kronor. SWECO ska kartlägga hur vatten- och naturresurserna bäst kan nyttjas och räcka till för livsmedelsproduktion, bevattning, hygien och dryck. Uppdraget ska även klargöra hur resurserna ska användas för industriutveckling och kraftproduktion. - Målet är att utveckla ett hållbart, långsiktigt program för hur vatten- och naturresurserna ska användas i framtiden. På så vis är utredningen ett viktigt led i att bekämpa fattigdomen i hela regionen, säger uppdragsansvarige Joakim Harlin. Utredningen omfattar två av Nilens flodområden; gränsfloderna mellan Kenya och Tanzania samt gränsfloderna mellan Kenya och Uganda. I uppdraget ingår även att föreslå investeringar som kan leda till att vattenresurserna används bättre i framtiden. Uppdraget beräknas pågå under sju månader, och utgör en första fas av huvudstudier som ska pågå under tre år. Finansieringen kommer från Sida och samarbetspart är NELSAP - Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Programme. Utredningen är den första genomgripande studien som genomförs under NBI - Nile Basin Initiative, som är en projektorganisation för uthålligt nyttjande av vattenresurserna i hela Nilbäckenet. Uppdraget kommer att genomföras av dotterbolaget SWECO VIAK. Läs mer om uppdraget på www.sweco.se SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Joakim Harlin, uppdragsansvarig SWECO, tfn 08-695 6272 Per-Olof Seman, SWECO, tfn 08-695 62 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar