Sweco utvecklar geografiskt IT-stöd för hållbart fiske

Havs- och vattenmyndigheten har anlitat Swecos konsulter inom geografisk IT för att anpassa den svenska fiskerikontrollen till EU:s regelverk tillsammans med myndigheten. Swecos uppdrag är värt 9,5 miljoner kronor.

– Med det nya IT-stödet ökar våra möjligheter att såväl upptäcka som förebygga olagligt och orapporterat fiske, säger Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten. 

Myndigheten har redan idag ett omfattande informations- och beslutsstödsystem för fiskerikontrollen och dessa ligger till grund för utvecklingsarbetet. Uppdraget kommer att omfatta kravhantering i verksamheten, utveckling av befintligt IT-stöd samt nyutveckling. Sweco kommer tillsammans med myndigheten bland annat att ta fram verktyg för att stärka korskontroller och analysera data.

Fakta:

EU beslutade i november 2009 om införande av ett nytt kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken följs. En genomförandeförordning antogs i april 2011. Bestämmelserna i förordningarna är tillämpliga från olika tidpunkter, varav vissa redan ska tillämpas. Ett antal projekt behöver nu genomföras för att de krav som ställs på kontrollsystemet ska vara uppfyllda.

För ytterligare information kontakta:
Catrine Öst Forssblad, uppdragsledare på Sweco, Catrine.Ost@sweco.se, 031-617863

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar