Sweco utvecklar vattenkraft i Europa och Afrika

I takt med en ökad global efterfrågan på vattenkraft som energikälla ökar också Swecos internationella uppdrag. Under det senaste kvartalet har Sweco vunnit vattenkraftuppdrag till ett värde av drygt 150 miljoner SEK.

– För Sweco innebär de här uppdragen att vi på ett väldigt tydligt sätt deltar i den internationella omställningen till förnyelsebara energisystem. Anledningen till att vattenkraften stärker sina positioner är att den upplevs som en stabil och pålitlig energikälla eftersom den kan lagras och regleras mot efterfrågan på el och variationerna i annan elproduktion, säger Kaj Möller, exportchef på Sweco.

I Turkiet anlitas Sweco för en helt ny anläggning som kraftigt kommer att förstärka landets eltillgång. I Lettland har Sweco fått uppdrag när de vattenkraftverk som står för omkring 60 procent av landets totala energiproduktion ska renoveras. I det senaste uppdraget moderniserar Sweco ett av Lettlands allra största vattenkraftverk och säkerställer därmed fortsatt förnyelsebar energiproduktion i landet under en lång tid framöver. Även i Tanzania och Mocambique har man nyligen valt Sweco för att utreda och modernisera befintliga anläggningar, med högre kapacitet och längre livslängd som resultat.  

– Vattenkraft är en av Swecos verkliga paradgrenar. Under de senaste 100 åren har vi varit med och utvecklat den svenska vattenkraften och genom kontinuerliga utlandsuppdrag har vi skaffat oss en svårslagen erfarenhet som efterfrågas på en global marknad, säger Kaj Möller.

För ytterligare information kontakta:

Kaj Möller, exportchef Sweco, 08-695 65 03, kaj.moller@sweco.se

Veronika Gustafsson, presschef Sweco, 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vattenkraft är en av Swecos verkliga paradgrenar. Under de senaste 100 åren har vi varit med och utvecklat den svenska vattenkraften och genom kontinuerliga utlandsuppdrag har vi skaffat oss en svårslagen erfarenhet som efterfrågas på en global marknad
Kaj Möller, exportchef Sweco