Sweco växer inom arkitektur i Tyskland

Sweco förvärvar Jo. Franzke, ett tyskt arkitektföretag med 40 medarbetare. Därmed fortsätter Sweco att stärka sitt erbjudande och sin närvaro på den tyska marknaden. 

- Med sin erkända arkitekturkompetens inom kommersiella byggnader, bostäder och stadsplanering kompletterar Jo. Franzke Swecos tyska verksamhet på ett mycket bra sätt. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer och där ingår arkitektur som en viktig hörnsten. Det här är Swecos andra förvärv i Tyskland i år och vi planerar att fortsätta växa, säger Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa.

Förvärvet är ett steg i Swecos tillväxtstrategi med ambitionen att på sikt ha en ledande ställning på varje hemmamarknad. Tidigare i år blev arkitektföretaget Ludes en del av Sweco. Efter förvärvet av Frankfurtbaserade Jo. Franzke kommer Sweco att ha närmare 1 000 arkitekter, varav cirka 150 i Tyskland.

- Vi är mycket glada över att Jo. Franzke blir en del av Sweco. Tack vare Swecos storlek och kompletterande kompetensområden stärker vi vårt erbjudande och skapar nya möjligheter för framtiden. Våra kunder kan fortsätta samarbeta med lokala och engagerade experter som möter varje behov på ett insiktsfullt sätt, säger Jo. Franzke, vd och grundare.

För ytterligare information kontakta:

Susanne Schumacher, Head of Marketing and Communication Sweco Germany, +49 421 2032779, susanne.schumacher@sweco-gmbh.de

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, 08-695 66 40, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar