SWECOs förvärv av PIC Engineering genomfört

SWECOs förvärv av PIC Engineering genomfört SWECO slutförde den 29 december förvärvet av den finländska industrikonsultkoncernen PIC Engineering Oyj. Efter förvärvet har SWECO ca 3 700 anställda, bolag i sju länder och en omsättning på 3,1 miljarder kronor. Förvärvspriset för PIC Engineering Oyj uppgår till 22,5 MEUR (ca 202,5 MSEK). Tilläggsköpeskilling om högst 1,0 MEUR kan tillkomma. Förvärvet bedöms påverka SWECOs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan från och med 2004. Transaktionen har genomförts genom att SWECO förvärvat moderbolaget PI Management Oy som äger 100 procent av aktierna i PIC Engineering Oyj samt genom förvärv av vissa av PI Management Oy:s utestående lån. Affären har finansierats dels genom nyemitterade SWECO aktier, dels genom lån. Förvärvet av aktier och fordringar har till övervägande del genomförts genom att aktier och fordringar tillförts SWECO som apportegendom. Styrelsen för SWECO beslutade således den 29 december, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om fyra emissioner om sammanlagt högst 1 649 621 aktier av serie B i SWECO. Betalningen för de nyemitterade aktierna erläggs genom att tecknarna överlåter sina aktier i, eller fordringar på, PI Management OY. Efter förvärvet äger säljarna, riskkapitalbolaget Capman samt ledningen i PIC, ca 9,9 procent av kapitalet och ca 4,8 procent av rösterna i SWECO. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00 Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar