Två tävlingsvinster till FFNS i Örebro

Två tävlingsvinster till FFNS i Örebro SWECOs arkitektföretag FFNS har vunnit två arkitekttävlingar i Örebro. I den ena lämnade man förslag till bebyggelse i Sörbyängen och i den andra handlade det om att skapa bostadshus på det gamla regementsområdet I 3. Bakom de både förslagen står FFNS arkitekt Jonas Kjellander. Trädgårdsstad i Sörbyängen Örebro kommun bjöd in ett antal lokala byggherrar och arkitekter att lämna förslag till bebyggelse i delar av fem kvarter vid Sörbyängen. Kommunens avsikt var att få in nya idéer och lösningar som avviker från det konventionella. FFNS vinnande förslag motiverades med att man "visat en måttfull och variationsrik trädgårdsstad med bearbetade gaturum och trafikdämpande korsningar." Punkthus i modern träarkitektur En identitet präglad av modern träarkitektur var det som föll juryn i smaken då vinnaren till tävlingen om att skapa bostadshus på I 3:s gamla parkering utsågs. Juryn poängterar att förslaget visar en bebyggelse som är ny och annorlunda, samt har en intressant, spännande och nyskapande husutformning, såväl vad gäller exteriör som teknik. Förslaget ger också en tilltalande utformning av å-stråk och parkytor som berikar upplevelserna utmed lilla Å-promenaden, ansåg juryn. Arbetet går nu vidare och någon gång under nästa år räknar man med att byggstarten kommer att gå. FFNS ingår i SWECO-koncernen, som är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2 200 medarbetare. I SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Jonas Kjellander, FFNS, tel. 019-16 81 46, 070-630 08 50 Lars Malmström, Informationschef i SWECO, tel. 08-695 66 12, 070-858 88 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar