Att spara till sin ålderdom är viktigt bland unga

Att spara till sin ålderdom är viktigt bland unga Unga sparar idag på många olika sätt och antalet sparformer per person har mer än fördubblats jämfört med för bara tre år sedan. Hela 76 procent av ungdomarna anser att man måste pensionsspara på egen hand och närmare 40 procent har redan påbörjat ett eget pensionssparande. Det visar en färsk SIFO-undersökning från Institutet för privatekonomi, FöreningsSparbanken, om sparande bland ungdomar mellan 19 och 24 år. - Att spara till sin ålderdom rankas högt bland de unga. Det är det tredje vanligaste motivet för att spara, säger Erika Pahne på Institutet för privatekonomi. Ungdomars vilja att spara mer har ökat något jämfört med för tre år sedan. Dessutom har de kraftigt höjt sin gräns för hur stort ett tillräckligt sparkapital bör vara. Dubbelt så många anser att det (förutom pensionsparande) bör vara över 100.000 kronor (43 procent). Trots det anser de sig ha sämre råd att öka sitt sparande jämfört med 1999. 68 procent anser sig inte ha råd att spara mer, vilket är en ökning med nio procentenheter. - Ungdomar såväl som befolkningen i stort anser att de har behov av ett större sparkapital. Det tyder på att de har blivit mer medvetna om att de behöver skapa en egen trygghet, säger Erika Pahne. Många unga uppger att de pensionssparar själva. Men det kan vara så att de räknar premie-pensionen som ett eget pensionssparande. De övriga resultaten visar dock att ungdomar är väl medvetna om vikten av att själva spara till sin pension. Främst är det de unga som arbetar som har ett eget pensionssparande, men så många som en tredjedel av studenterna sparar också till sin pension. Att spara till ålderdomen är det tredje vanligaste sparmotivet för båda grupperna näst efter att spara till en reserv och till ett visst ändamål. Men det är vanligare än att spara till ett nytt boende eller annat. - Att redan i 20 årsåldern spara i ett bundet pensionssparande kan vara väl tidigt, menar Erika Pahne. Visserligen är ränta-på-ränta-effekten som störst om man sparar under många år, men om man väljer andra sparformer har man en större valfrihet att finansiera alla de stora utgifter som man som ung förmodligen har framför sig. Dessutom kanske de inte har så stor nytta av avdragseffekten. Anmärkningsvärt är att närmare 40 procent av ungdomarna uppger att de har enskilda aktier och att så många som en fjärdedel har en kapitalförsäkring. Dessa sparformer är tre respektive tolv gånger så vanliga bland ungdomar idag jämfört med för tre år sedan. Alla sparformer har ökat och ungdomars val skiljer sig inte nämnvärt jämfört med den vuxna befolkningens totalt sett. De flesta ungdomar har ett sparande på konto i bank följt av fond-, aktie- och pensionssparande. Det är stor spridning mellan hur mycket ungdomar 19 till 24 år totalt har i sparkapital. · 22 procent har inget sparande alls. · 20 procent har mellan 1 krona och 10.000 kronor. · 25 procent har mellan 10.001 kronor och 50.000 kronor. · Hela 18 procent har över 100.000 kronor i sparkapital. Totalt sett har ungdomar ett lägre sparkapital än äldre, men ett lågt sparande är vanligt i alla åldersgrupper. Andelen som inte har något sparande alls är bland ungdomar lika stor som för tre år sedan. [REMOVED GRAPHICS]Diagram 1 Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Erika Pahne, telefon 08- 585 916 37 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030303BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030303BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar