Prognos för 2005 - Pensionärerna är förlorare

Prognos för 2005 - Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens standard till nästa år. Skatteväxlingen går nästa år "jämnt upp", man får minskad skatt för att täcka ökade kostnader för energi. De flesta av våra typfamiljer, som bor i hyresrätt och saknar bil, går med plus till nästa år även om kommunalskatten skulle höjas. - Förlorare blir våra pensionärer, konstaterar Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken. Uppräkningen av deras pensioner räcker inte för att kompensera hyreshöjning och andra ökade kostnader. Typhushållens standard Vår jämförelse avser situationen i januari 2004 och prognosen för januari 2005. Vi kan konstatera att de som ska klara en familj på en inkomst har det tuffare än familjer med två inkomster. Vår hemmamakefamilj får sin standard förbättrad med dryga hundralappen per månad vid en oförändrad kommunalskatt. Skulle skatten höjas med 50 öre blir deras standard oförändrad jämfört med i år. Vår tvåbarnsfamilj med två inkomsttagare får en förbättrad standard med 460 kronor per månad när nödvändiga utgifter är betalda. Förbättringen minskar dock till 120 kronor per månad om en skattehöjning med 1 krona genomförs. Vår ensamstående mamma med två barn på fritis får en förbättrad standard med 140 kronor per månad men skulle skatten höjas med 50 öre halveras förbättringen. Marginaleffekterna gör att löneökningen till stor del äts upp. - För varje hundralapp extra i lön försvinner 60 kronor i skatt och förändrade bidrag och avgifter, säger Lina Gustafsson. Det är fortfarande mer än höginkomsttagarens marginalskatt. Med oförändrad kommunalskatt ökar enpersonshushållets standard med cirka 120 kronor per månad till januari 2005. Vår underhållsförälder får en förbättrad standard på drygt 300 kronor per månad. Skillnaden beror främst på olika löneutveckling. Vår garantipensionärs situation är oförändrad till 2005. Hennes pension stiger i takt med förändringen i prisbasbeloppet och bostadstillägget ökar när hennes hyra stiger nästa år. Vårt pensionärspar däremot får återigen se sin standard försämras. Deras tilläggspensioner följsamhetsindexeras med 0,8 procent. Följsamhetsindexeringen är visserligen större än höjningen i prisbasbeloppet, som garantipensionen bygger på, men pensionärsparet har inte fördelen av att ha bostadstillägg och höjningen av pensionerna kan inte, efter skatt, kompensera höjd hyra. - Vår garantipensionär får oförändrad standard till nästa år tack vare bostadstillägget, säger Lina Gustafsson. Pensionärsparet har en högre inkomst totalt att spendera än garantipensionären men eftersom uppräkningen av pensionen inte täcker de ökade kostnaderna trots låg inflation, krävs det att de har ett sparande att ta av, för att behålla sin konsumtionsnivå. Man kan fråga sig var moroten finns i pensionssystemet? Pensionärsparet har mer kvar efter nödvändiga utgifter än garantipensionären enbart på grund av att de delar på de fasta utgifterna. Skatter och andra utgifter Ett frågetecken är, precis som det varit de senaste åren, nämligen kommunal- och landstingsskatterna. En del kommuner och landsting har redan aviserat att en höjning kommer att ske. En skattehöjning tillsammans med hyreshöjningar minskar standarden för våra familjer. Det positiva är att det är färre kommuner än det varit de senaste åren som varnar för en höjning av skatten. Ökade driftskostnader kommer att drabba villaägare på grund av höjningen av energiskatterna. Hur mycket beror på vilket uppvärmningssätt man har och energianvändning. Den som har en lön över cirka 294 000 kronor per år får inget förändrat grundavdrag och därmed ingen kompensation för höjda energiskatter. I år drabbas dock inte de som eldar med olja av en grön skattehöjning. Höjningen är endast den årliga indexuppräkningen av energiskatten. - Men vi får inte glömma bort att oljepriset är rekordhögt vilket naturligtvis påverkar kostnaden för konsumenterna, konstaterar Lina Gustafsson. Positivt är att inflationen totalt sett är låg. Den löneökning man fått under 2004 behöver alltså inte ätas upp av prisökningar fram till nästa år. Kostnader som sticker ut till nästa år är hyreshöjningar, driftskostnader och dyrare bilkörning. Med villa och två bilar som körs mycket kanske man inte kommer att känna igen sig i denna positiva bild inför nästa år. Den villaägare som har eluppvärmt hus får en skattehöjning på 27 kronor per månad, vid en användning av 20 000 kWh per år. Bilägare drabbas av höjda skatter till nästa år. Både för löpande utgifter såsom bensin och diesel och för höjd fordonsskatt. Den som använder 1 500 liter bränsle per år får en kostnadsökning tillsammans med fordonsskatten för en normalstor bil på 55-60 kronor per månad. Förbättrad standard Hyreshöjningar och dyrare boende i villa på grund av ökade driftskostnader och förmodad höjd ränta påverkar hushållens ekonomi 2005. Dessa kostnader är en större osäkerhet än kommunalskatteförändringar till nästa år. Andra frågetecken till nästa år är försäkringspremier och energipriser. De ökade kostnaderna för hyra vägs upp av årets löneökningar och sänkta skatter till 2005. Detta gör att de flesta av våra typhushåll får en förbättring av sin standard. Inte ens i de kommuner där skatten kommer att höjas kommer löntagarhushållens standard att försämras jämfört med januari 2004. Detta tack vare höjda grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften. - Hushåll med bil och eluppvärmning får det tuffare än våra typhushåll att behålla samma standard som i år. De höjda grundavdragen ska kompensera för ökade kostnader för bilkörning och energi men om det går jämnt upp eller inte är helt individuellt eftersom det beror på användning av bil och el samt inkomstnivå, avslutar Lina Gustafsson. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson, telefon 08-585 916 15 Erika Pahne, telefon 08-585 916 37 Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20260/wkr0001.pdf Release med tabeller

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar