Sammanslagning av studielån - inget självklart val!

Report this content

Sammanläggning av studielån - inget självklart val! I dagarna kommer de första grupperna som har studielån från två system att få besked om återbetalningsbelopp. Inför nästa år kan man välja att lägga samman lånen eller betala dem var för sig. Hur ska man göra? - Om man väljer att betala lånen var för sig kan det betyda att man får en lägre total kostnad och kortare återbetalningstid, säger Ulla Samuel på Institutet för privatekonomi, FöreningsSparbanken. Men man får då räkna med att betala större belopp årligen. Institutet för privatekonomi har räknat på några exempel för olika yrkeskategorier. Faktorer som påverkar resultatet är ingångslön, löneutveckling, ränteutveckling, skuldens storlek totalt och fördelning på de olika lånetyperna. Vilket mål man har kan också ha betydelse för hur man ska välja: Betala så lite som möjligt per år eller få en så låg total kostnad som möjligt. Resultaten visar * Ju högre ingångslön och ju bättre löneutveckling man har desto fortare blir man av med lånen utan sammanläggning. * Den totala kostnaden blir lägre ju fortare man betalar av lånen. * De årliga beloppen blir högre om man betalar lånen var för sig. * Sammanlagda lån betalas vanligtvis på 25 år. * Om sammanläggning inte innebär att återbetalningstiden blir mycket längre jämfört med om man betalar lånen var för sig blir merkostnaden inte så stor. * Om förhållandet löneutveckling - ränteutveckling är ogynnsamt blir skillnaderna mellan alternativen mindre. Några exempel (generell löneökning 3,5% + karriärutveckling, ränta 3%) En civilingenjör i privat sektor som har 10 terminers studielån kan bli klar på 16 år i stället för 25 år utan sammanläggning. Kostnaden blir hela 43 800 kronor lägre. Han får dock betala mer per år under alla år. En gymnasielärare med lägre ingångslön och planare löneutveckling förlänger återbetal-ningstiden vid sammanläggning med enbart två år, från 23 till 25 år. Då ökar kostnaden bara med 17 000 kronor. Slutsatser - Valet mellan att lägga samman lånen eller att betala var för sig handlar om att välja mellan att betala mindre per år, mer totalt och under längre tid eller att betala mer per år, mindre totalt och under kortare tid, konstaterar Ylva Yngveson. Den ena rådet blir: Försök att betala varje lån för sig så länge det går, även om det känns kärvt i början, och gör sammanläggning senare om det blir för svårt. Det andra rådet blir: Gör du sammanläggning, som inte går att ändra tillbaka, så betala in extra när du har möjlighet för att minska dina totala kostnader. Får vi en låg inflation även i framtiden kan vi inte räkna med att lånen urholkas av "sig själva". Reglerna i korthet: För lån tagna 1989 - våren 2001 betalar man fyra procent av senast taxerad inkomst. Lån tagna från och med hösten 2001 betalas av på 25 år med ett årsbelopp som normalt höjs med två procent varje år. Möjlighet till nedsättning finns så att man inte ska behöva betala mer än 5 procent av inkomsten per år fram t o m 50-årsåldern. Därefter gäller sju procent. Vid sammanläggning gäller de nya reglerna, men där räknas eventuell nedsättning efter hur mycket lån man har i vardera system till någonstans mellan fyra och fem procent. Kapitalinkomster påverkar återbetalningen för den som betalar enligt de gamla reglerna och för den som får nedsättning. Sammanläggning ska begäras före 30 november året innan det ska börja gälla. Men först efter det att man har fått sitt första återbetalningsbesked, vilket inte kommer förrän i januari. Till det första återbetalningsåret kan man därför inte begära sammanläggning. Man kan begära återbetalning enligt nya reglerna även om man bara har lån från det gamla systemet. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Rapporten i sin helhet finns på www.foreningssparbanken.se/privatekonomi Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030114BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030114BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar