Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både det gamla och det nya studiemedelssystemet kan du välja om du vill betala lånen var för sig eller slå ihop dem till ett enda och då betala allt enligt de nya reglerna. Vill du göra en sammanläggning måste du anmäla detta till CSN senast den 30 november.

Sannolikt har de allra flesta som skall börja betala år 2005 mer än hälften av den totala skulden i det nya studiemedelssystemet som infördes hösten 2001. Vilket betalningssätt är då bäst att välja – betala lånen var för sig eller slå ihop skulden och betala allt enligt nya regler? När de första studenterna med nya lån skulle börja sin återbetalning uppmanades de att tänka efter innan de slog ihop sina lån eftersom en sammanläggning med gamla lån då i de allra flesta fall skulle förlänga återbetalningstiden med relativt många år och med betydligt högre kostnader som följd. I och med att merparten av lånen för dem som börjar betala 2005 är tagna i det nya systemet blir råden därför något annorlunda nu. Följer man återbetalningsplanerna medför en sammanläggning idag inte så många fler återbetalningsår än om lånen betalas var för sig. ”Vinsten” av att betala lånen var för sig blir därmed inte lika stor som tidigare. Lägg därför gärna ihop lånen men glöm inte bort möjligheten att göra extra inbetalningar. Har du haft låg inkomst under 2003 (mindre än 29 550 kronor) och vill betala så lite som möjligt första året, vänta med att lägga samman lånen till 2006. Läs hela analysen på www.foreningssparbanken.se/privatekonomi Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar