Trenden fortsatt god för hushållen-men inte för alla!

Trenden fortsatt god för hushållen - men inte för alla! De senaste åren har framförallt barnfamiljer med två vuxna fått en rejäl ökning av köpkraften. Sedan januari 2002 ser vi en fortsatt förbättring för våra typfamiljer, men takten har avtagit ordentligt. För småbarnsfamiljer och pensionärer ser det ljusast ut. Räknat på genomsnittlig kommunalskatt får de behålla en viss ökning av inkomsten och fri förskola för 4- och 5-åringar betyder också en förstärkning. - Den genomsnittliga höjningen av kommunalskatten med 64 öre har inte knäckt ekonomin. Men det finns säkert många som inte känner igen sig i vår positiva bild, säger Lina Gustafsson på Institutet för privatekonomi, FöreningsSparbanken. Har löneökningen varit begränsad, kommunalskattehöjningen stor, taxeringsvärdet höjts eller uppvärmningen fördyrats kan plånboken ha blivit bra mycket tunnare än den var för ett år sedan. Den positiva utvecklingen för hushållen planar ut och det är löneökningarna och den låga inflationen som håller uppe nivån på köpkraften. Inte så mycket statliga skattesänkningar, reformer och bidragsökningar, vilket varit vanligt under några år. Institutet för privatekonomi tar fram nödvändiga levnadskostnader i januari varje år. De presenteras i Fickekonomen och Ungdomsekonomen tillsammans med budgetar för typhushåll och en mängd användbara fakta. Analysen av typhushållens utveckling kan då göras år från år. Barnfamiljerna Vår tvåbarnsfamilj med barn i förskolan och på dagis har fått en förbättring på 640 kronor per månad. Att deras fyraåring nu får tre timmars gratis förskola per dag har förstås sänkt avgiften. Däremot får vår ensamstående förälder med barn på fritis en sänkt köpkraft med 30 kronor per månad. Att bara ha en inkomst i familjen innebär ju att man bara får del av en realinkomstökning. Det visar sig även vara negativt för vår hemmamakefamilj som också får minskad köpkraft, men med hela 110 kronor per månad. Har man inte barn inom barnomsorgen har man heller ingen nytta av maxtaxereformen. Hemmamakefamiljen har ett alltför litet överskott för att klara ekonomin. - Det går inte att försörja en familj på bara en inkomst i vanliga inkomstlägen, konstaterar Lina Gustafsson. El, olja och försäkringar dyrare Kostnader för el och olja har ökat mycket från januari till januari. Detta beror delvis på de höjda skatterna men framförallt på höjda priser generellt. Försäkringskostnader ökar också för hushållen. Hem- och olycksfallsförsäkring för vår tvåbarnsfamilj har ökat med 60 kronor per månad. Också bilförsäkringar har blivit mycket dyrare på ett års sikt. Dessa fördyringar ger direkt effekt på hushållens köpkraft. Pensionärerna Första januari 2003 sjösattes de sista delarna av det nya pensionssystemet. Även om många upplevt övergången som rörig och med liten möjlighet att själv kontrollera beräkningarna är ändå pensionärerna en grupp där många fått mer över i plånboken i år. När man nu beskattar alla pensionärer har man utgått från en kommunalskatt på 34 kronor vid omräkningen. Det, tillsammans med de höjda vanliga grundavdragen, gör att pensionen efter skatt har ökat för de flesta. En före detta folkpensionär, idag garantipensionär, har fått en ökad köpkraft på 250 kronor per månad. Även vårt pensionärspar har fått en förbättring med 130 kronor per månad efter det att nödvändiga kostnader är betalda. - De pensionärer som redan hade gått i pension har kompenserats för det slopade särskilda grundavdraget, säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi. Det gäller dock inte dem som blir 65 år i er och framöver. En äldre garantipensionär får i år 125 kronor mer per månad efter skatt jämfört med en nybliven. Med bostadstillägg kan skillnaden i disponibel inkomst minska något. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 Lina Gustafsson, telefon 08-585 916 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030303BIT00750/wkr0001.doc Bilaga med tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030303BIT00750/wkr0002.pdf Bilaga med tabeller

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar