Vart går skattepengarna?

Rapport: Vart tar våra skattepengar vägen? Sjukersättningarna kostar lika mycket som maten För en normalinkomsttagare är skatten som går till ersättningar för sjukdom hela 1.230 kronor per månad eller 14.800 kronor per år. Det är lika mycket som maten kan kosta. Det visar beräkningar som gjorts av FöreningsSparbankens Institut för Privatekonomi. I en färsk rapport visas vad den faktiska skatten som ett hushåll betalar används till. - För att vi ska få en bra välfärd i framtiden behöver vi öka kunskapen om hur pengarna i de offentliga pengapåsarna används och diskutera om skattepengarna kan användas effektivare. Ett sätt att öka kunskapen är att synliggöra hur mycket vi faktiskt betalar i skatt och vad den skatten används till, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi. För en löntagare som tjänar 22.000 kronor per månad går 17.610 kronor per månad i skatter och arbetsgivaravgift. De skattepengarna används främst till följande: · 3.790 kronor per månad går till den egna allmänna pensionen. · 1.820 kronor per månad används till sjukvård inom landstinget. · 1.590 kronor per månad går till grundskole- och gymnasieutbildningen. · 1.230 skattekronor per månad används till ersättningar till sjuka och till dem som av andra hälsoskäl inte arbetar. - Av skatten går nästan dubbelt så mycket till att finansiera olika sjukersättningar som till ersättningar och omkostnader för arbetslösa. En relation som förvånar eftersom arbetslösheten redan idag ligger på en relativt hög nivå, kommenterar Erika Pahne. Lägger man samman skatten till sjukvården och skatten som används till ersättningar till sjuka betalar normalinkomsttagaren totalt sett hela 3.400 kronor per månad för ohälsan. Slopad arvsskatt för makar har diskuterats länge. Frågan om finansieringen har gjort att beslutet skjutits upp. Det kommer att kosta staten ca 300 miljoner kronor per år. Arvsskatten mellan makar kostar staten bara en kvarts procent av sjukersättningarna eller motsvarar endast en dags utgifter för dessa. - Om vi får ner sjuktalen skulle det kunna bli ett avsevärt tillskott till andra områden, framhåller Erika Pahne. Totalt sett går nästan 60 procent av typhushållens löneutrymme till olika skatter; inkomst-skatt, arbetsgivaravgift och konsumtionsskatter. En person med en månadsinkomst på 22.000 kronor kostar arbetsgivaren 29.210 kronor per månad inklusive arbetsgivaravgift. Efter avdragen inkomstskatt får arbetstagaren behålla 14.940 kronor. Då har mer än halva lönekostnaden skattats bort. Om hela nettolönen konsumeras kan ytterligare 3.340 kronor per månad gå till moms och punktskatter. Total skatt uppgår alltså till 17.610 kronor inklusive arbetsgivaravgift. Utslaget per dag blir skatten 590 kronor. Till vad används din skatt? Utgiftsområden inom stat, kommun, landsting, kyrka och det allmänna pensionssystemet. Ensamstående Sammanboende Månadsinkomst 22.000 kronor 22.000 resp 14.000 kronor skatt kronor skatt kronor Utgiftsområde per månad per månad Allmän pension 3.790 6.210 Sjukvård inom landstinget 1.820 2.870 Kommunal utbildning, grund- o gymnasieskola m m 1.590 2.530 Sjukpenning, sjukersättn m m 1.230 2.010 Kommunal äldreomsorg 1.130 1.800 Arbetsmarknad/arbetsliv 650 1.060 Kommunal barnomsorg 630 1.000 Ekonomisk trygghet till familj o barn 530 870 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 530 860 Övriga statliga utgiftsområden **) 490 810 Kommunal handikappomsorg 470 740 Försvar 450 730 Statsskuldsräntor 430 700 Högskoleutbildning samt forskning 420 690 Kommunal individ- och familjeomsorg 370 580 Kommunal infrastruktur 370 590 Statlig hälsovård 350 580 Kommunal fritid och kultur 260 420 Rättsväsende 250 410 Kommunikationer 250 410 Kyrkans verksamhet 230 380 Avgift till EU 210 340 Studiestöd 200 330 Övrig kommunal verksamhet 200 320 Bistånd 170 280 Övrig landstingsverksamhet 110 180 Bostäder, samhällsplan 90 150 Trafik o infrastruktur 90 150 Kultur, medier, fritid 80 140 Invandring/flyktingar 80 130 Tandvård 80 130 Utbildning o kultur i landsting 60 90 Summa skatter 17.610 28.490 ** Ett flertal mindre statliga utgiftsområden. Skatten inkluderar kommunalskatt 32,36 kr varav kyrkoavgift 1,19 kr, arbetgivaravgift och konsumtionsskatter. Rapporten i sin helhet finns på www.foreningssparbanken.se/privatekonomi ------------------------------------------------------------------------ ---------- Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Erika Pahne, telefon 08- 585 916 37 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar