FöreningsSparbanken förlänger period för aktieåterköp

FöreningsSparbankens styrelse har idag beslutat att förlänga perioden för återköp av maximalt 26 miljoner egna aktier fram till 2005 års ordinarie bolagsstämma. Bakgrunden till dagens beslut är ett tidigare styrelsebeslut att inom ramen för det bemyndigande som erhölls vid bolagsstämman under perioden fram till utgången av 2004 återköpa nämnda aktier. Det aktuella antalet aktier motsvarar cirka fem procent av samtliga aktier i banken. -Återköp kommer liksom tidigare att ske med beaktande av kapitalsituation, gällande regelverk och marknadsläge. Syftet med återköpsprogrammet är att fortlöpande anpassa FöreningsSparbankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov, säger styrelsens ordförande Carl Eric Stålberg. Utöver aktier som innehas för att underlätta värdepappersrörelsen äger FöreningsSparbanken för närvarande cirka 14,7 miljoner egna aktier. Uppdaterad information kring återköpen finns på www.foreningssparbanken.se/ir För ytterligare information: Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, tfn 08-585 912 96 Jonas Blomberg, chef Investor Relations, tfn 08-585 933 22

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar