FöreningsSparbanken och ICA Banken i samarbete om kontantuttag

FöreningsSparbanken och ICA Banken har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att FöreningsSparbankens samt de fristående och delägda sparbankers kunder kan göra kontantuttag i de drygt 1 400 ICA-butiker i Sverige som är bankombud. Kunden behöver inte göra något inköp i butiken utan använder sitt bankkort och pinkod för att genomföra uttaget. Tjänsten kommer successivt att starta under våren 2005 i takt med att nödvändiga anpassningar görs i ICA:s datasystem. – Genom avtalet får våra privatkunder som har bankkort möjlighet att på ett enkelt sätt ta ut kontanter. ICA-butikerna finns precis som vi runt om i hela landet vilket också innebär en ökad tillgänglighet, säger Johanna Cerwall, chef för Privatmarknad i FöreningsSparbanken. Högsta belopp för uttag är 2 000 kr per tillfälle och kan göras med FöreningsSparbankens bankkort som har VISA- och/eller MasterCardkoppling. ICA kan dock inte se saldo på kundens konto. FöreningsSparbanken har tillsammans med de fristående och delägda sparbankerna 5,9 miljoner privatkunder i Sverige, varav 3 miljoner också har bankkort. Möjlighet att ta ut kontanter finns ytterligare via totalt 1 180 uttagsautomater, 213 Bank-i-butik och via ett avtal med Svensk Kassaservice som har ca 600 kontor samt genom cirka 2 500 lantbrevbärarlinjer. För ytterligare information: Johanna Cerwall, chef Privatmarknad, tfn: 08-585 935 75 Anna-Lena Wretman, ansvarig Kontanthantering, tfn: 08-585 931 53

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar