Företagarna och FöreningsSparbanken presenterar Småföretagsbarometern hösten 2004

Efter tre och ett halvt år av nedåtgående småföretagarkonjunktur väntar uppgång.

Småföretagsbarometerns sju senaste undersökningar (våren 2001 - våren 2004) har vittnat om ett successivt försämrat konjunkturläge för landets småföretag. Framtidsutsikterna har dock varit optimistiska, även om de efter ihållande konjunkturnedgång blivit mer dämpade i sina förväntningar. Efter 3,5 år med en nedåtgående småföretagarkonjunktur väntar nu en uppgång. Men uppgången är inte jämt fördelad. Det finns betydande skillnader mellan branscher. Några går starkt framåt, för vissa väntar fortsatt konjunkturnedgång. Höstens Småföretagsbarometer ger svar på vilka branscher som står inför en uppgång, företagens egen syn på sysselsättningen, lönsamheten, expansionsutsikter och tillväxthinder. Vid pressfrukosten kommenteras rapporten av Cecilia Hermansson, prognoschef på FöreningsSparbanken och Johan Kreicbergs, chefekonom på Företagarna. Rapporten presenteras av de båda författarna Jörgen Kennemar och Sofia Linder. Träffa också en företagare inom byggnadsbranschen som ger sin syn på konjunkturläget. Tid: Torsdagen den 25 november, kl.10.00 Plats: Företagarna, Regeringsgatan 52 Välkommen! För ytterligare information kontakta: Cecilia Wassaether, Press-och informationschef Företagarna, 070- 492 21 21. Kennet Karlsson, Företagsmarknad, FöreningsSparbanken, 070-531 15 88 Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna. Undersökningen omfattar 4 103 företag med 1-49 anställda och intervjuerna har genomförts av Research International (fd SIFO).

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick balansomslutningen till 2 408 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar