Lars Lundquist ny kreditchef i FöreningsSparbanken

Lars Lundquist har utsetts till ny kreditchef i FöreningsSparbanken. Han tillträder sin befattning den 1 mars 2005 och kommer att ingå som adjungerad ledamot i koncernledningen. Lars Lundquist är för närvarande chef för kredit- och landrisker på Swedbank Markets. Lars-Erik Kvist kvarstår i rollen som stabs- och kreditchef och som ledamot i koncernledningen fram till den 1 mars 2005. Ny chef för telefon- och internetbankerna Jan Alexandersson har utsetts till ny chef för FöreningsSparbankens telefon- och internetbanker från den 1 december. I ansvarsområdet ingår även FSB Bolån Direkt. Jan Alexandersson, idag chef för telefonbanken, blir samtidigt adjungerad ledamot i koncernledningen. Han efterträder Göran Gunnarsson, som nyligen valdes till ny ordförande i Robur. För ytterligare information: Henrik Kolga, informationsdirektör, FöreningsSparbanken, tfn: 0708-11 13 15 e-post: henrik.kolga@foreningssparbanken.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar