PMI steg till 62,4 i juni – bred uppgång drivet av orderingång

  • PMI-total steg med 3,6 indexenheter och noterades till 62,4 i juni jämfört med 58,8 i maj. Även om utfallet för enskilda månader ska tolkas försiktigt var uppgången bred, där samtliga delindex i PMI bidrog positivt. Störst ökningar skedde för orderingång och produktion. Genomsnittet för andra kvartalet blev dock lägre jämfört med första kvartalet, en minskning med 1,6 indexenheter till 61,2.

  • Delindex för orderingången steg med 7,3 indexenheter till 65,9 i juni drivet av både hemma- och exportmarknaderna. Därmed svarade delindexet för det största positiva bidraget till PMI (2,2 indexenheter), följt av delindex för produktion som steg till 63,5 och drog upp PMI med 0,9 indexenheter.

  • Delindex för sysselsättning ökade i juni och noterades till 60,7, en ökning med 1,5 indexenheter jämfört med maj. Samtidigt blev företagens produktionsplaner mer expansiva och indexet för produktionsplaner hamnade åter över 70-nivån (73,0).

  • Index för rå- och insatsvarupriser vände upp i juni och noterades till 57,9, jämfört med 55,7 i maj. Det är första gången sedan februari som indexet stiger, men nivån är fortfarande betydligt lägre än årshögstanivån (76,9 i februari).

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 augusti 2017

För mer information, kontakta Ingrid Wallin Johansson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 95, ingrid.wallin-johansson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera