PMI steg till 62,4 i juni – bred uppgång drivet av orderingång

  • PMI-total steg med 3,6 indexenheter och noterades till 62,4 i juni jämfört med 58,8 i maj. Även om utfallet för enskilda månader ska tolkas försiktigt var uppgången bred, där samtliga delindex i PMI bidrog positivt. Störst ökningar skedde för orderingång och produktion. Genomsnittet för andra kvartalet blev dock lägre jämfört med första kvartalet, en minskning med 1,6 indexenheter till 61,2.

  • Delindex för orderingången steg med 7,3 indexenheter till 65,9 i juni drivet av både hemma- och exportmarknaderna. Därmed svarade delindexet för det största positiva bidraget till PMI (2,2 indexenheter), följt av delindex för produktion som steg till 63,5 och drog upp PMI med 0,9 indexenheter.

  • Delindex för sysselsättning ökade i juni och noterades till 60,7, en ökning med 1,5 indexenheter jämfört med maj. Samtidigt blev företagens produktionsplaner mer expansiva och indexet för produktionsplaner hamnade åter över 70-nivån (73,0).

  • Index för rå- och insatsvarupriser vände upp i juni och noterades till 57,9, jämfört med 55,7 i maj. Det är första gången sedan februari som indexet stiger, men nivån är fortfarande betydligt lägre än årshögstanivån (76,9 i februari).

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 augusti 2017

För mer information, kontakta Ingrid Wallin Johansson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 95, ingrid.wallin-johansson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera