PMI–tjänster föll marginellt till 57,3 i juni: leveranstider sänke för index

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll marginellt till 57,3 i juni från 57,9 i maj. Orderingång och sysselsättning bidrog positivt, medan övriga gav negativa bidrag där leverantörernas leveranstider var det stora sänket. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Genomsnittet för PMI-tjänster under det andra kvartalet var 58,5; en nedgång från genomsnittliga 60,8 under det första.

  • Affärsvolymens delindex föll till 58,3 i juni, vilket bidrog negativt med 0,3 indexenheter. Genomsnittet under andra kvartalet var drygt 4 indexenheter lägre än under det föregående, vilket tyder på en nedväxling. Index för planerad affärsvolym steg 0,9 indexenheter till 65,7, dock föll indexet i genomsnitt under andra kvartalet.

  • Delindex för orderingång steg med 1,5 indexenheter till 57,9 i juni. Dessutom var orderstocksomdömet noterbart mer positivt i juni månad med en notering på 57,0, dvs. en uppgång med 3,7 indexenheter. Ökningstakten för sysselsättningen växlade upp något, vilket uppgången för delindexet med 0,6 indexenheter till 55,4 signalerar.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser föll från 59,4 till 58,7 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde indikerar att prisökningstakten nu bromsat in.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 3 augusti 2017