PMI–tjänster föll till 52,6 i april: Orderingången bromsar upp

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,9 i mars till 52,6 i april. Nedgången drevs av delindex för affärsvolym och orderingång som bidrog negativt till tjänste-PMI. Indextalen för orderingång, orderstock samt priser halkade ned till under 50-strecket.
     
  • Delindex för orderingång var månadens största bromskloss med ett fall på 4,8 indexenheter till 49,7. Detta resulterade i ett negativt bidrag om 1,7 indexenheter till tjänste-PMI. Index för orderstockarna, som ofta samvarierar med nya order, föll också i april och noterades till 48,8 från tidigare 50,1.
     
  • Delindex för affärsvolym sjönk till 52,9 i april från 56,7 i mars och dämpade huvudindex med 0,9 indexenheter. Noteringen var den lägsta sedan sensommaren i fjol men signalerar ändock en fortsatt tillväxt. Samtidigt uppvisade index för planerad affärsvolym en fortsatt optimism med ett indextal på 61,0 för april. Delindex för sysselsättning steg till 55,1 i april från 53,8 i mars.
     
  • Efter en viss uppgång i mars föll index för leverantörernas insatsvarupriser tillbaka under 50-strecket och noterades till 49,8 i april. Indexet har därmed tappat 2,3 indexenheter sedan föregående månad.

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070-533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 juni 2016

 

Prenumerera

Dokument & länkar