Så påverkas du som företagare av regeringens budget

Igår presenterade regeringen sin budget för nästa år. Satsningar för företagarna är relativt få. Men sänkt arbetsbetsgivaravgift för en första anställd hos enskild näringsidkare och satsningar på att underlätta för nyanlända med erfarenhet att driva företag att göra det i Sverige är några exempel på förslag som kan gynna företagen och företagandet.

- Som regeringen tidigare aviserat blir det nästa år billigare för enskilda näringsidkare att anställa en person, det är positivt om man står i fasen att växa, säger Fredrik Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna.

Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag
För att öka sysselsättningen aviserar regeringen sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer en person med en lön på högst 25 000 kronor i månaden. Avgiften sänks till att enbart omfatta ålderspensionsavgiften på 10,21 procent i stället för 31,42 procent för alla socialavgifter och löneavgift. Förändringen är temporär och gäller 2017-2021. Med en lön på 25 000 kronor per månad minskar den totala lönekostnaden med 16 procent jämfört med utan nedsättning, det motsvarar drygt 60 000 kronor på ett år.

Underlätta för nyanlända att starta företag
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera verktyg för att underlätta för nyanlända att starta företag. Tillväxtverket ska lämna en delredovisning senast den 30 april 2017. I uppdraget ingår att föreslå en modell för att hitta nyanlända med företagarbakgrund och som är intresserade av att starta företag även i Sverige och att utlysa medel för snabbspår för de nyanlända till företagande.

- Med en förändrad arbetsmarknad där fler blir sysselsatta genom egna företag är det positivt att man försöker hjälpa nyanlända att starta företag. Redan idag drivs många av Sveriges småföretag av personer med utländsk bakgrund. Det kan vara ett bra sätt att etablera sig på arbetsmarknaden, fortsätter Fredrik Jutnäs.

Sänkt mervärdesskatt av breddat RUT-avdrag
Sedan tidigare har regeringen aviserat att mervärdesskatten på mindre reparationer, såsom cyklar, kläder och skor, sänks från 25 till 12 procent. Regelverket för s.k. RUT-avdrag breddas till att även omfatta reparation och underhåll av vitvaror i hemmet.

-Det är båda förslag som kan få fler personer att efterfråga dessa tjänster i större utsträckning och på så sätt gynna småföretagare, menar Fredrik Jutnäs.

Övriga förslag som kan påverka företagen

    • Möjlighet till undantag från skatteplikt avseende mervärdesskatt för företag med omsättning under 30 000 kronor per år
    • Höjning med 400 kronor per månad av taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag.
    • Utbyggnad av bredband på landsbygden

För mer information:
Fredrik Jutnäs, företagsekonom, tfn 070-826 42 26
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38

Prenumerera

Dokument & länkar