Swedbank etablerar ett ramverk för gröna obligationer

Som en del i ambitionen att fördjupa hållbarhetsperspektivet har nu Swedbank etablerat ett ramverk för att kunna utfärda gröna obligationer. Gröna obligationer kommer framförallt att användas för att finansiera sektorer där störst hållbarhetsfördelar kan åstadkommas.

Swedbank anser att klimatförändringarna är en av samhällets största utmaningar, och genom att anta ett ramverk för gröna obligationer ökar Swedbank sina möjligheter till att stödja flera av FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

- Som stor bank och inflytelserik aktör i samhället har vi ett ansvar och en nyckelroll att spela för att påskynda övergången mot ett mer hållbart samhälle. Vi har ett starkt engagemang i att bidra till en sund och hållbar utveckling för våra kunder, våra ägare och samhället som helhet. Vår ambition är att hjälpa människor och företag att göra hållbara val, i vardagen och på längre sikt, säger Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank

För mer information:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank, +46 76 773 19 26
Gregori Karamouzis, Head of Investor Relations, Swedbank, +46 72 740 63 38
Josefine Uppling, Head of Press Office, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225 kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017 uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Som stor bank och inflytelserik aktör i samhället har vi ett ansvar och en nyckelroll att spela för att påskynda övergången mot ett mer hållbart samhälle.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank