Swedbank flyttar till nytt huvudkontor i Sundbyberg

Swedbanks koncernledning har beslutat att alla verksamheter på Swedbanks huvudkontor som idag verkar i lokaler runt Gallerian i centrala Stockholm ska flytta till nya lokaler i Sundbyberg strax utanför Stockholm. Flytten sker i årsskiftet 2013-2014, men redan nu startar arbetet med att utforma byggnaden och lokalerna.

Arbetet med att hitta nya lokaler för Swedbanks huvudkontor inleddes våren 2009, när bankens ledning beslutade utreda förutsättningarna för ett nytt huvudkontor. Efter en grundlig analys och utvärdering av en mängd olika projekt, både i City och utanför, föll valet på Sundbyberg. – Det är viktigt för oss på Swedbank att våga gå vår egen väg. Vi leder utvecklingen istället för att följa den. Med ett modernt huvudkontor – byggt och inrett efter våra värderingar ”öppen”, ”enkel” och ”omtänksam” – kommer både medarbetare och verksamhet att växa och utvecklas positivt. Vi vill helt enkelt skapa en av Sveriges bästa arbetsplatser, något som naturligtvis även kommer våra kunder tillgodo, kommenterar Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf och fortsätter: – Ett huvudkontor är inte bara en arbetsplats utan också en symbol för företaget och vad det står för. Vi vill tydlig visa för våra kunder att vi är en modern bank som präglas av mod, innovation och kostnadsmedvetande. Det nya huvudkontoret kommer att bli en av Sveriges modernaste arbetsplatser. Byggnaden som byggs med den senaste tekniken vad avser direkt miljöpåverkan blir miljöklassad och helt anpassat till bankens behov. – Jag är glad att vi har hittat en mycket bra lösning för vårt nya huvudkontor, där alla verksamheter kan utvecklas i samma byggnad. Dessutom innebär de nya lokalerna en betydande kostnadsbesparing jämfört med den nuvarande lösningen i City, säger Michael Wolf. För ytterligare information: Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 0703-21 39 95

Prenumerera

Dokument & länkar