Utökad information kring aktieindexobligationer

Det senaste året har den emitterade volymen av kapitalgaranterade sparprodukter eller s k aktieindexobligationer från FöreningsSparbanken ökat med 82 procent till 7 miljarder. Det innebär att FöreningsSparbanken för närvarande har en marknadsandel på 20,3 procent. – Kombinationen av att ha sitt sparkapital garanterat men ändå ha möjligheten till en avkastning är uppenbarligen något som våra kunder uppskattar i allt högre grad. Kundernas genomsnittliga historiska avkastning på våra aktieindexobligationer sedan 1992 har uppgått till 14,8 procent. Och på våra många kontor över hela landet kan vi hjälpa den ökande skara av kunder som väljer att placera i dessa produkter, säger Annika Wijkström, vice VD och chef för Swedbank Markets. – De här produkterna är tämligen komplexa och vi är angelägna att kunderna till fullo förstår vad de får när de köper en aktieindexobligation. Därför utökar vi nu informationen i våra emissionsvillkor och redogör för den riskhanteringsmarginal som i medierna lite missvisande kallats för ”dolda avgifter”, säger Ronny Jacobsson, aktiechef på Swedbank Markets. Genom att vi erbjuder kapitalgaranti övertar banken förlustrisken från kunden. Beroende på hur väl banken lyckas hantera den risken uppkommer en marginal som kan vara såväl positiv som negativ. Hur utfallet av denna marginal blir kan fastställas först i efterhand. Hittills har riskhanteringsmarginalen på årsbasis för aktieindexobligationer legat mellan 0,4 och 0,8 procent av det emitterade beloppet. För ytterligare information: Annika Wijkström, vice VD, chef för Swedbank Markets, tfn 08-585 913 97 Ronny Jacobsson, aktiechef, Swedbank Markets, tfn 0705-70 21 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar