Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Nästan var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension och mer än var fjärde saknar trygghetsförsäkringar. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Novus[1]. Det kan få stora konsekvenser eftersom man som företagare har ett sämre skydd än vad de flesta som är anställda har.

Det är skillnad mellan att vara anställd och att vara företagare. De flesta som är anställda omfattas av kollektivavtal, där till exempel tjänstepension och trygghetsförsäkringar ingår[2].

- Som företagare har du ett betydligt större eget ansvar för din ekonomiska trygghet. Du måste själv se till att ha ett pensionssparande och försäkringar som träder in om du till exempel blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det är viktigt för att du som företagare ska få en sund och hållbar ekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Riskabelt att ha företaget som pensionsförsäkring
Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension, trots att företagare har avdragsrätt[3] för pensionssparande. Undersökningen visar också att knappt var femte enmansföretagare ser sitt företag som sin pensionsförsäkring och planerar att sälja det den dagen de går i pension.

- Att se sitt företag som pensionsförsäkring kan vara riskabelt. Oväntade händelser i omvärlden kan påverka värdet när det är dags att sälja det, därför kan det vara klokt att även ha ett särskilt sparande till pensionen. Pensionssparande är avdragsgillt för företagare, använd den möjligheten, fortsätter Arturo Arques.

Som företagare är det också viktigt att ta ut en skälig lön, eftersom den allmänna pensionen grundas på arbetsinkomst upp till drygt 38 400 kronor per månad. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt att ta ut sin inkomst i form av utdelning från företag, men den är inte pensionsgrundande. Tar man inte ut någon ersättning i form av lön sätts heller inget av till den allmänna pensionen.

Var fjärde enmansföretagare är oförsäkrad
Försäkringar är viktiga för företagarens ekonomiska trygghet om en olycka skulle hända på arbetsplatsen eller om hen skulle bli allvarligt sjuk och företagaren behöver själv se över sina försäkringslösningar. Trots det har mer än var fjärde enmansföretagare inget försäkringsskydd alls från sitt företag. Knappt sex av tio har dock olycksfallsförsäkring och knappt hälften sjukvårdsförsäkring genom företaget. 

- För många enmansföretagare innebär det ett stort ekonomiskt avbräck att vara tvungen att vara borta från arbetet en längre period på grund av till exempel sjukdom eller skada. Det är kanske inte det roligaste att tänka på som företagare, men det kan verkligen vara värt att fundera igenom vad som händer med din ekonomi om något skulle hända, fortsätter Arturo Arques.

Tips:
  • Ta ut en skälig lön från ditt företag, den allmänna pensionen bygger på din arbetsinkomst, inte på kapitalinkomst
  • Som egenföretagare behöver du själv se över ditt pensionssparande utöver den allmänna pensionen
  • Betala in till din tjänstepension. Företaget kan med avdragsrätt sätta av 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett tak på avsättningen på ca 450 000 kronor per år
  • Se över dina försäkringar i händelse av sjukdom, olycka eller dödsfall

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38

[1] Undersökningen gjordes under februari-mars 2017, 2 500 företag med upp till 49 anställda deltog.
[2] Försäkringar inom kollektivavtal eller liknande kompletterar de lagstadgade försäkringarna. De ger en extra ekonomisk trygghet i händelse av till exempel sjukdom, olycka eller dödsfall.
[3] Företaget kan med avdragsrätt sätta av 35 procent av lönen upp till ett tak på ca 450 000 kronor per år.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

-Som företagare har du ett betydligt större eget ansvar för din ekonomiska trygghet. Du måste själv se till att ha ett pensionssparande och försäkringar som träder in om du till exempel blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom