Var tredje kvinna tror att de får svårt att klara sig på sin pension

Report this content

Mer än vad tredje kvinna tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte alls klara sig, på sin pension. Kvinnor sparar mindre till sin pension än män, och kvinnor planerar också att gå i pension tidigare än män. Det visar en ny undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo [1].

Kvinnors pension uppgår till 67 procent av männens [2]. Det är en effekt av att kvinnor har lägre löner än män.

- Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Knappt två tredjedelar av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt yrkesliv, bland männen är det en tredjedel. Av de kvinnor som har arbetat deltid uppger nästan hälften (47 procent) att de inte vet hur det påverkar deras pension.

Svårt att klara sig på sin pension
Mer än var tredje kvinna (34 procent) tror att de aldrig kommer att klara sig eller kommer ha svårt att klara sig på sin pension. Ett sätt att öka sin framtida pension är genom ett privat sparande. Kvinnor och män sparar till sin pension i lika hög utsträckning, knappt sex av tio uppger att de gör det. Men kvinnor sparar lägre belopp än män.

- Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp än män, de har ofta lägre lön och mindre marginaler. Lever man i en relation där den ena tjänar mer än den andra kan det vara bra att föra över pensionsrätter till den med lägre inkomst, fortsätter Madelén Falkenhäll.

Att föra över pensionsrätter för premiepension till make, maka eller partner är ett bra sätt att göra pensionerna mer jämställda inom ett hushåll [3]. 20 procent vet vad det innebär men endast 4 procent för över pensionsrätter.

Jobba något år extra så blir pensionen högre
Ett annat sätt att öka sin pension är att försöka arbeta ett eller två år extra, det gör stor skillnad på pensionen. Men sex av tio kvinnor planerar inte att jobba efter att de fyllt 65 år.

- Det går att påverka din pension. Försök att arbeta heltid, det gör stor skillnad, och om du kan jobba ett eller ett par år efter du fyllt 65 år så förbättras din pension avsevärt. En grundskollärare som jobbar två extra år kan få upp till 1 600 kronor mer i pension varje månad, fortsätter Madelén Falkenhäll.

Tips från Swedbank – så kan du påverka din pension
•Spara själv till din pension, börja så tidigt som möjligt och öka beloppet allteftersom. Även mindre belopp gör skillnad på sikt.
•Jobba heltid om du kan, det gör stor skillnad eftersom det är livsinkomsten som ligger till grund för din pension.
•Försök att arbeta hos arbetsgivare som gör avsättning till din tjänstepension, den är en väldigt viktig del av din framtida pension.
•Försök jobba något eller några år efter 65 år, det kan påverka din pension avsevärt.
•Lever du med någon och det skiljer i inkomst och pensionsavsättningar. För över pensionsrätter för premiepension eller kompensera varandra ekonomiskt genom sparande. Pensionsrätter kan du föra över om du loggar in på ”Mina sidor” på Pensionsmyndighetens hemsida.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                       www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                          www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.
[2] Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), inkomst- och taxeringsregistret 2016.
[3] Vid en inkomst på 500 000 kronor per år är den maximala överföringen 12 000 kronor före avgift.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank