Appellationsdomstol fastställer dom till förmån för Swedish Match

I ett produktansvarsmål rörande rökfri tobak, det så kallade ”Tuttle-målet”, har en amerikansk federal appellationsdomstol fastställt en dom i en distriktsdomstol i Minnesota. Distriktsdomstolen hade avvisat alla framställda krav mot ett antal tillverkare av rökfria tobaksprodukter, däribland ett amerikanskt dotterbolag till Swedish Match. Käranden i målet hade hävdat att Mr. Tuttle, en före detta baseballspelare, utvecklat muncancer genom att använda tuggtobak. Appellationsdomstolen fann i sin dom att käranden inte lyckats framställa godtagbara bevis beträffande orsakssamband. Målet har pågått sedan 1999.

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Mobil 070 938 01 73

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar