Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 april 2001, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K 1.

Av kallelsen till bolagsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,35 kronor per aktie. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier förlängs. Dessutom föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital nedsätts med 36.000.000 kronor genom indragning av 15.000.000 aktier som tidigare återköpts av bolaget.

Bolagets Nomineringskommitté föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, d v s Bernt Magnusson (ordförande), Arne Bennborn, Jan Blomberg, Anders Lannebo, Lennart Sundén (VD), Meg Tivéus och Klaus Unger.

Av kallelsen framgår dessutom att till Nomineringskommitté kommer att föreslås omval av Bernt Magnusson och Björn Franzon samt nyval av Anders Ek och Lars Otterbeck.

Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på företagets hemsida: www.swedishmatch.com, samt biläggs detta pressmeddelande.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer kontor 08 658 01 75

Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
kontor 08 658 02 82

Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
kontor 08 658 03 64
mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
kontor 08 658 01 73
mobil 070 938 01 73

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar