Cancervarningen på snus tas bort i Norge

Flera vetenskapliga studier som genomförts i Sverige har visat att snusning inte medför någon förhöjd risk för cancer. Därför beslöt EU:s ministerråd och Europaparlamentet i juni 2001 att varningstexten "Orsakar cancer" på snus skulle tas bort, vilket skedde i Sverige i februari 2002.

Efter beslut i Stortinget och EES-kommittén tas nu cancervarningen på snus bort även i Norge. Redan 1992 antog EU ett direktiv som förbjöd försäljning i medlemsländerna av tobak "för oralt bruk som inte avses att rökas eller tuggas", vilket innefattar snus. Förbudet baserades främst på studier av andra former av muntobak i bl.a. Indien och USA där man funnit ett samband med munhålecancer. Inga studier av den typ av snus som används i Norden ingick i beslutsunderlaget. Permanent undantag i Norge och Sverige I samband med Norges EES-anslutning respektive Sveriges EU-medlemskap lyckades förhandlingsdelegationerna utverka s.k. permanent undantag från EU:s direktiv om snusförbud. Ett krav från EU var dock att varningstexten "Orsakar cancer" skulle påföras snusförpackningarna. Under åren 1998-2000 publicerades fyra av varandra oberoende studier i ansedda vetenskapliga tidskrifter (se nedan). Ingen av studierna påvisade något samband mellan snusanvändning och förhöjd risk för cancer. Detta fick EU att i juni 2001 fatta beslut om att cancervarningen skulle tas bort. Så har redan skett i Sverige. Norge implementerar EU:s tobaksdirektiv Under den nu förestående implementeringen av EU:s tobaksdirektiv - som även innehåller skärpningar av varningstexterna för andra tobaksprodukter - tas cancervarningen på snus bort även i Norge. Det sker successivt med start i april 2003. Cancervarningen ersätts av den mer allmänt hållna varningstexten "Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende". Snusförbudet prövas i EG-domstolen I november 2002 hänsköt en tysk förvaltningsdomstol frågan om snusförbudet är förenligt med EU-rätten till EG-domstolen. Processen i EG-domstolen förväntas ta omkring två år. "Motivet för snusförbudet när det infördes för tio år sedan var misstanken att snusanvändning ökar risken för cancer. När denna misstanke nu är undanröjd faller grunden för förbudet", säger Stefan Gelkner, chef för Swedish Match Division Nordeuropa. "Det är orimligt att snus är förbjudet medan cigaretter - vars skadeverkningar ingen ifrågasätter - får säljas fritt i alla europeiska länder", tillägger han. Försäljningen av snus ökar stadigt i Norge Snusförsäljningen har ökat i Norge under en lång följd av år. Under 2002 steg den inhemska försäljningen av snus i Norge med drygt 11 procent till ca. 9,4 miljoner dosor. Därutöver tillkommer försäljning via taxfree och gränshandeln med Sverige. Swedish Match Norge AS svarar för över 95 procent av försäljningen av snus i Norge med varumärkena General, Ettan, Grovsnus och Catch. Enligt en undersökning som genomförts av MMI (Markeds og Mediainstituttet) 2001-2002* på uppdrag av Swedish Match AB snusar över 200.000 norrmän dagligen eller då-och-då. Medelåldern är 39 år. Närmare hälften av de som snusar dagligen är före detta rökare. Referenser: Lagergren, J., Bergström, R., Lindgren, A., and Nyrén, O. 2000. The role of tobacco, snuff and alcohol use in the aetiology of cancer of the oesophagus and gastric cardia. Int. J. Cancer 85:340-346. Lewin, F., Norell, S.E., Johansson, H., Gustavsson, P., Wennerberg, J., Björklund, A., and Rutqvist, L.E. 1998. Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck. A population based case-referent study in Sweden. Cancer 82:1367-1375. Schildt, E.-B., Eriksson, M., Hardell, L., and Magnuson, A. 1998. Oral snuff, smoking habits and alcohol consumption in relation to oral cancer in a Swedish case-control study. Int. J. Cancer 77:341-346. Ye, W.M., Ekström, A.M., Hansson, L.-E., Bergström, R., and Nyrén, O. 1999. Tobacco, alcohol and the risk of gastric cancer by sub-site and histological type. Int. J. Cancer 83:223-229. För mer information kontakta: Stefan Gelkner, chef för Swedish Match Division Nordeuropa. Tel +46 31 - 80 86 30, mobil +46 70 535 12 50. Ulf Svensson, informationsdirektör, Swedish Match Division Nordeuropa. Tel +46 8 658 03 21, mobil + 46 709 40 28 27. Mikael Arnebert, presschef, Swedish Match Division Nordeuropa. Tel +46 8 658 02 10, mobil +46 70 529 02 10. *) Källa: MMI (Markeds og Mediainstituttet). Sammanlagt 4.122 personer i åldern 15 och äldre (vilket statistiskt motsvarar ca. 3,6 miljoner norrmän) tillfrågades om sina tobaksvanor. Frågorna ställdes i postdistribuerade enkäter i tre omgångar under perioden november 2001 - januari 2002.

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar