Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 · Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) · Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) · Resultatet före skatt ökade med 19 procent till 1 103 MSEK (930) · Resultat före avskrivningar, ränta och skatt ökade med 17 procent till 1 590 MSEK (1 357) · Vinsten per aktie ökade med 23 procent till 2:07 SEK (1:68) · Vinsten per aktie, exklusive avskrivningar på goodwill och varumärken, ökade till 2:48 SEK (2:06) · Antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 348,3 miljoner (358,5) Försäljningen de första sex månaderna ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564). Valutakurser har påverkat försäljningen negativt med 1 procentenhet under samma tid. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent. Försäljning och rörelseresultat ökade för såväl rökfria produkter (snus och tuggtobak) som för cigarrer och tändstickor. Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046), i huvudsak beroende på förbättrade marginaler inom snus, cigarrer och tändstickor. Finansiella poster, netto, uppgick till -71 MSEK (-70). Räntenettot uppgick till -69 MSEK (-70). Vinsten per aktie, efter utspädning, ökade med 23 procent till 2:07 SEK (1:68). Vinsten per aktie, exklusive avskrivningar på goodwill och varumärken, ökade till 2:48 (2:06) eller 20 procent. Sammandrag av koncernens resultaträkning januari - juni helår MSEK 2002 2001 2001 Försäljning 6 850 6 564 13 635 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1 245 1 046 2 193 Periodens resultat 730 621 1 228 För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive kontor 08 658 01 75 Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President Secretary kontor 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President Investor kontor 08 658 01 73 Relations mobil 070 938 01 73 Lin McKinnie, Vice President Investor Relations kontor +1 804 302 1912 (USA) Mobil +1 917 592 7670 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar