Delårsrapport januari - juni 2003

- Försäljningen minskade med 8 procent och uppgick till 6 280 MSEK (6 850)
- Försäljningen i lokala valutor ökade med 1 procent
- Snus ökade med 5 procent i volym
- Rörelseresultatet minskade till 1 069 MSEK (1 245) eller med 14 procent
- Valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterbolag minskade rörelseresultatet med 130 MSEK eller med 10 procent
- Vinsten per aktie ökade med 21 procent och uppgick till 2:52 SEK (2:09)
- Antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 331,2 miljoner (348,3)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer kontor 08 658 01 75
Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
kontor 08 658 02 82
mobil 070 567 41 76
Bo Aulin, Senior Vice President Secretary och General Counsel
kontor 08 658 03 64
mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President Investor Relations
kontor 08 658 01 73
mobil 070 938 01 73
Lin McKinnie, Vice President, Investor Relations (US)
kontor +1 804 302 1912
mobil +1 804 502 1912

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar