Delårsrapport januari - mars 2003

- Försäljningen uppgick till 3 006 MSEK (3 317)
- Försäljningen i lokala valutor var på oförändrad nivå
- Fortsatt volymökning för snus
- Rörelseresultatet minskade till 516 MSEK (605) eller med 15 procent
- Valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 64 MSEK eller med 11 procent
- Vinsten per aktie uppgick till 0:99 SEK (1:02)
- Antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 334,3 miljoner (350,0)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer
kontor 08 658 01 75

Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
kontor 08 658 02 82
mobil 070 567 41 76

Bo Aulin, Senior Vice President Secretary och General Counsel
kontor 08 658 03 64
mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President Investor Relations
kontor 08 658 01 73
mobil 070 938 01 73

Lin McKinnie, Vice President, Investor Relations (US)
kontor +1 804 302 1912
mobil +1 804 502 1912

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar