Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport JANUARI-MARS 2003 · Försäljningen uppgick till 3 006 MSEK (3 317) · Försäljningen i lokala valutor var på oförändrad nivå · Fortsatt volymökning för snus · Rörelseresultatet minskade till 516 MSEK (605) eller med 15 procent · Valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 64 MSEK eller med 11 procent · Vinsten per aktie uppgick till 0:99 SEK (1:02) · Antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 334,3 miljoner (350,0) För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive kontor 08 658 01 75 Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President Secretary kontor 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President Investor kontor 08 658 01 73 Relations mobil 070 938 01 73 Lin McKinnie, Vice President, Investor kontor +1 804 302 1912 Relations (US) mobil +1 804 502 1912 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar