Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2002 * Försäljningen ökade med 2 procent till 10 317 MSEK (10 105) * Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent * Stark volymökning för snus * Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 865 MSEK (1 608)1) * Vinsten per aktie ökade med 21 procent till 3:11 SEK (2:56) 1) * Rationaliseringsprogram på 68 MSEK ger besparingar 2003 * Resultat före avskrivningar, ränta och skatt ökade med 13 procent till 2 370 MSEK (2 095) 1) 1) exklusive jämförelsestörande poster Försäljningen de första nio månaderna ökade med 2 procent till 10 317 MSEK (10 105) framförallt på grund av fortsatt god tillväxt inom snusverksamheten. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent. Lägre valutakurser har vid omräkningen till svenska kronor minskat försäljningen med 3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 16 procent till 1 865 MSEK (1 608). Marginalförbättringen hänförs till de flesta produktområdena. Det tredje kvartalet har belastats med en omstruktureringskostnad om 68 MSEK som jämförelsestörande post. Finansiella poster, netto, de första nio månaderna var -202 MSEK (-197). Räntenettot de första nio månaderna uppgick till -192 MSEK (-218). Vinsten per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 21 procent till 3:11 SEK (2:56). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar