Delårsrapport januari - september 2003

- Nettoomsättningen minskade med 6 procent och uppgick till 9 692 MSEK (10 317)
- Försäljningen i lokala valutor ökade med 2 procent
- Rörelseresultatet minskade till 1 693 MSEK (1 797) eller med 6 procent
- Valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterbolag minskade rörelseresultatet med 171 MSEK eller med 10 procent
- Resultatet efter skatt ökade med 17 procent och uppgick till 1 228 MSEK (1 050)
- Vinsten per aktie ökade med 22 procent och uppgick till 3:68 SEK (3:01)

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 01 75

Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76

Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73

Lin McKinnie, Vice President, Investor Relations (US)
Kontor +1 804 302 1912, Mobil +1 804 502 1912

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar