Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2000 * Försäljningen ökade med 22 procent till 8.337 MSEK (6.858) * Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 7 procent till 1.386 MSEK (1.291) * Resultat före avskrivningar, ränta, skatt och jämförelsestörande poster, ökade med 14 procent till 1.785 MSEK (1.563) * Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, före jämförelsestörande poster, ökade med 23 procent till 500 MSEK (407) * Vinst per aktie för tredje kvartalet 0:75 SEK (0:56) * Styrelsen föreslår mandat att återköpa ytterligare 10 procent av ute-stående aktier Swedish Matchs försäljning de första nio månaderna ökade med 22 procent, huvudsakligen på grund av organisk tillväxt inom snusverksamheten samt förvärv, vilka svarade för 15 procentenheter av ökningen. Rörelseresultatet uppgick till 1.386 MSEK (1.291). Samtliga produktområden, med undantag av tändstickor, bidrog till ett starkt resultat. Omstruktureringen av tändsticksverksamheten fortgår. För det tredje kvartalet 2000 förbättrades både försäljning och rörelseresultat för koncernen jämfört med samma period föregående år. Koncernen har utnyttjat mandatet om återköp av upp till maximalt 5 procent av utestående aktier. Tillsammans med inlösenprogrammet, som avslutades tidigare i år, har antalet utestående aktier minskat från 431.339.663 (31 december 1999) till 383.829.891 (30 september 2000). Vid en extra bolagsstämma den 27 oktober 2000 kommer Swedish Matchs styrelse att föreslå ett nytt mandat om återköp av upp till 10 procent av utestående aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00910/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00910/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar