Extra bolagsstämma i Swedish Match utökar återköpsprogrammet

Report this content

Vid en extra bolagsstämma i Swedish Match idag har beslut fattats om nedsättning av aktiekapitalet med 41.640.504 SEK genom makulering av 17.350.210 återköpta aktier motsvarande 4,3 procent av antalet aktier i Swedish Match.

Vidare beslöts, att det mandat som ordinarie bolagsstämman lämnat till styrelsen om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget, utökas till att omfatta högst 10 procent av bolaget aktier.


For ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer
kontor 08 658 01 75

Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer
kontor 08 658 02 82
mobil 070 567 41 76

Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs,Secretary och General Counsel
kontor 08 658 03 64
mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
kontor 08 658 01 73
mobil 0709 38 01 73

Prenumerera

Dokument & länkar