Extra bolagsstämma i Swedish Match utökar återköpsprogrammet

Extra bolagsstämma i Swedish Match utökar återköpsprogrammet Vid en extra bolagsstämma i Swedish Match idag har beslut fattats om nedsättning av aktiekapitalet med 41.640.504 SEK genom makulering av 17.350.210 återköpta aktier motsvarande 4,3 procent av antalet aktier i Swedish Match. Vidare beslöts, att det mandat som ordinarie bolagsstämman lämnat till styrelsen om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget, utökas till att omfatta högst 10 procent av bolaget aktier. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångs-tändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolv-månadersomsättning till och med september 2000 uppgår till ca 10.900 MSEK. Swedish Match är noterat på OM Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). For ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer kontor 08 658 01 75 Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 0282 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate Affairs, kontor 08 658 03 64 Secretary och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations kontor 08 658 01 73 mobil 0709 38 01 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar