Genombrott i snusfrågan

Report this content

Genombrott i snusfrågan Förvaltningsdomstolen i Minden, Westfahlen, Tyskland, har beslutat att hänskjuta frågan om lagligheten av EUs snusförbud till Europadomstolen i Luxemburg. I sitt utslag har domstolen beslutat vilandeförklara en påbörjad process i avvaktan på Europadomstolens i Luxemburg - ofta kallad EU-domstolen - avgörande av följande fråga: Är EUs snusförbud i överensstämmelse med EU- rätten? - Snusförbudet har en inkorrekt legal grund och kränker principerna om lika behandling och proportionalitet, säger Lennart Sundén, koncernchef och VD vid Swedish Match AB. Förbudet leder inte heller till förbättrad folkhälsa utan motverkar tvärtom detta syfte. - Sverige är det första land som har uppnått WHOs mål om mindre än 20 procent vuxna rökare bland befolkningen, trots att tobaksbruk är lika vanligt i Sverige som i resten av Europa, säger Sundén. Förklaringen är snuset, vilket svenska män använder i större utsträckning än cigaretter (20% vs.15%). Cirka hälften av alla snusare är före detta cigarettrökare, säger Sundén. En konsekvens av svenskarnas tobakskonsumtionsmönster är att tobaksrelaterade sjukdomar förekommer mycket mindre i Sverige än i övriga Europa. - Nya oberoende vetenskapliga studier visar klart att hälsoriskerna förknippade med snus är mycket mindre än de som cigarettrökning medför, säger Sundén. Förbudet är helt enkelt orimligt. Snus är inte en del av tobaksproblemet utan snarare en del av lösningen på problemet, säger Sundén. Processen i Europadomstolen förväntas ta omkring två år. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångtändare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med september 2002 uppgår till 13 847 MSEK. Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Executive kontor 08 658 01 75 Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President och kontor 08 658 02 82 Chief Financial Officer mobil 070 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary kontor 08 658 03 64 och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor kontor 08 658 01 73 Relations mobil 070 938 01 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00740/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar