Indiens Högsta Domstol fastställer föreläggande från SEBI

Högsta domstolen i Indien har fastställt Securities and Exchange Board of India (SEBI) beslut som förelagt Swedish Match att genom offentligt erbjudande förvärva 20 procent av utestående aktier i Wimco Ltd, ett indiskt tändsticksföretag noterat på börs i Indien i vilket Swedish Match idag innehar 74 procent av stamaktierna. I enlighet med utslaget ska förvärvspriset vara 35 indiska rupier per aktie plus ränta.

Domstolsutslaget leder till att Swedish Match kommer att belastas med en kostnad i storleksordningen 110 – 120 MSEK som en jämförelsestörande post under tredje kvartalet.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Sven Hindrikes, President and Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76

Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41

Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary and General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Mobil 070 938 01 73

Rich Flaherty, CFO North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar