Lagligheten av EU's snusförbud prövas i domstol

LAGLIGHETEN AV EU's SNUSFÖRBUD PRÖVAS I DOMSTOL Swedish Match har beslutat överklaga ett beslut av en lokal domstol i Köln att inte längre tillåta att svenskt snus säljs på den tyska marknaden. Swedish Match kommer också att begära att frågan om EU's snusförbuds för- enlighet med EU-rätten hänskjuts till Europadomstolen. "Det är vår bestämda uppfattning att EU's förbud för vissa rökfria tobaks- produkter - i den utsträckning det omfattar svenskt snus - strider mot grundläggande EU-rättsliga principer, främst de principer som gäller icke- diskriminering och proportionalitet, säger Lennart Sundén", VD och kon- cernchef i Swedish Match. "Vi beklagar emellertid det faktum att detta har blivit en rättslig fråga. Vi föredrar att fortsätta att föra en öppen och ärlig dialog med EU-kommissionen och nationella myndigheter vad gäller värdet av att helt tillåta snus på den europeiska marknaden". "En omfattande samling vetenskapliga bevis visar nu att de hälsorisker som förknippas med användandet av snus är avsevärt mindre än de som förknippas med cigarett- rökning", säger Lennart Sundén. "Både EU-kommissionen och EU-parlamentet har också tillstått detta". "Vi tror att snus kan spela en betydelsefull roll i Europas strategi för att minska cigarett-rökningen genom att erbjuda ett fungerande alternativ till cigaretter. Sverige är första land i världen att uppnå WHO's mål att mindre än 20 % av den vuxna befolkningen röker dagligen. Snuset har spelat en viktig roll i det sammanhanget", säger Lennart Sundén. "I ljuset av den vetenskapliga bevisningen är det beklagligt att den tyska domstolen nu vill hindra försäljningen av snus i Tyskland, men med tanke på hur rökfri tobak definieras i EU-direktivet är det förståeligt", tillägger Lennart Sundén. "Såsom situationen utvecklats har vi beslutat dels att överklaga beslutet, dels begära att frågan om förbudets laglighet prövas av Europadomstolen, så att vi kan få juridisk klarhet i ärendet och sedan gå vidare". Den rättsliga bakgrunden är ett i EU-direktiv (92/41 EEC) där det anges vilka rökfria tobaksprodukter som inte får säljas inom EU. Svenska reger- ingen utverkade ett permanent undantag från förbudet för vissa tobakspro- dukter som en del av villkoren för det svenska EU-medlemskapet. Sedan EU-direktivet implementerats i tysk rätt tillskrev Swedish Match den tyska regeringen två gånger, 1996 och 1998, för att få besked om huruvida snus, som funnits på den tyska marknaden sedan 1982, får säljas lagenligt i Tyskland eller ej. I avvaktan på ett klargörande har snus fortsatt att säljas i Tyskland. Först nu har frågan aktualiserats. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av tobaksprodukter, tändstickor och engångstän- dare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets rullande tolvmåna- dersomsättning till och med mars 2000 uppgår till ca 9.600 MSEK. Swedish Match är noterat på OM Stockholms Fondbörs (SWMA) och NASDAQ (SWMAY). For ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief Exe- kon- 08 658 01 75 cutive Officer tor Sven Hindrikes, Executive Vice President kon- 08 658 02 82 och tor Chief Financial Officer Bo Aulin, Senior Vice President, Corpora- kon- 08 658 03 64 te Affairs, tor Secretary och General Counsel mobil 070 558 03 64 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar