Snusförbudet kvar inom EU

”Dagens beslut att inte upphäva förbudet för försäljning av snus inom EU är givetvis en besvikelse, men det kommer inte som någon överraskning för oss”, säger Swedish Match chefsjurist Bo Aulin i en kommentar till de två rättsfall som nu avgjorts av EUs domstol i Luxemburg. ”Vi vände oss till domstolen för att få en objektiv, fördomsfri och legalt grundad bedömning, men tyvärr tycks domstolen ha valt ett politiskt ställningstagande, inte ett juridiskt. Det här ökar inte EUs anseende i Sverige”. ”Sverige nådde som första land WHOs mål på mindre än 20 procent rökare av den vuxna befolkningen. Detta skulle inte ha skett om inte svenskarna haft tillgång till snuset som ett alternativ till cigarettrökning”, säger Bo Aulin. Idag är 16 procent av den manliga befolkningen i Sverige cigarettrökare, medan 20 procent använder snus. I de två nordligaste länen i Sverige är det endast 3,4 procent i åldersgruppen 24 – 35-åriga män som röker cigaretter, medan drygt 30 procent använder snus. Som ett resultat av detta unika konsumtionsmönster, har Sverige den lägsta förekomsten av tobaksrelaterade sjukdomar och kan tjäna som ett exempel för många andra länder i deras ansträngningar att reducera hälsoskador som har sin grund i tobaksbruk. ”Snus är en helt klart mindre riskfylld produkt än cigaretter och skulle kunna spela en viktig roll i en mer ansvarsfull strategi för att begränsa tobaksrelaterade hälsoskador än den förhärskande attityden ”Quit or Die” (sluta röka eller dö), säger Bo Aulin. ”Domstolens utslag är därför en besvikelse, inte bara för Swedish Match, utan även för de verkliga folkhälsorepresentanter som förespråkar den så kallade ”Harm Reduction” strategin, samt inte minst miljoner européer som kommer att fortsätta röka cigaretter i frånvaron av ett bättre alternativ”. ”Den nuvarande situationen gynnar endast de stora cigarettföretagen”, säger Bo Aulin. ”Snusförbudet är absurt och måste ersättas med en bättre reglering. Oavsett EG-domstolens beslut idag, är Swedish Match uppfattning att dagarna är räknade för förbudet. Det finns inga rationella skäl till att beröva EUs cigarettrökare tillgång till ett mindre hälsofarligt alternativ till cigaretter”. ”Men, nu har den legala processen för att upphäva förbudet kommit till vägs ände. Nu vidtar istället en politisk process inom ramen för EU-samarbetet. Den svenska regeringen har stött Swedish Match i den legala processen. Regeringen måste nu fortsätta att ta sitt ansvar och spela en aktiv roll för att få bort förbudet, som är diskriminerande både för ett svenskt företag, och för Sverige som medlemsstat, men även för en miljon svenska konsumenter”, säger Bo Aulin. ____________

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar