Swedish Match avslutar sitt ADR-program och kommer att avnoteras från Nasdaq

Swedish Match styrelse har idag beslutat att säga upp Swedish Match program för depåbevis (American Depositary Shares, ”ADR”) och att avnotera depåbevisen från Nasdaq. Avnoteringen påverkar inte noteringen på Stockholmsbörsen (OMX), där Swedish Match-aktien även i fortsättningen kommer att vara noterad. Uppsägningen av ADR-programmet kommer att träda ikraft 60 dagar efter att formell uppsägning har gått ut. Handeln med Swedish Match depåbevis på Nasdaq kommer att upphöra samma dag som uppsägningen av ADR-programmet träder ikraft. Swedish Match styrelse har funnit att kostnaderna för en bibehållen notering på Nasdaq inte längre är försvarbara mot bakgrund av att omsättningen på Swedish Match aktie på Nasdaq är liten. Uppsägningen av ADR-programmet och avnoteringen från Nasdaq påverkar inte registreringen av bolaget hos amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC).

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73

Rich Flaherty, CFO North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar